Wie zijn we?


Onze strijd is een symbooldossier geworden en is dus een SOS voor bos en natuur en open ruimte in Vlaanderen en België (cfr. Hoppebos).

"Uitbreiden & beschermen i.p.v. opofferen"; "Geen compromissen maar duurzame alternatieven"; ... zijn slechts enkele van onze standpunten die je doorheen heel deze site zal ontmoeten.

onze vier principes zijn : geweldloosheid - constructieve dialoog en communicatie - draagvlakverbreding door netwerking - duurzame alternatieven

Het Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland

Twee omschrijvingen ...

 • het GROENE GORDEL FRONT in BRUGGE en OMMELAND is een netwerk van samenwerkende verenigingen en individuen als een beschermende cirkel rond het Lappersfortbos en de rest van de Groene Gordel van Brugge en Ommeland.

 • het Groene Gordel Front is een netwerk voor duurzaamheid en participatie en wil verbindende draden spannen tussen mensen en bewegingen.

... één missie:

De aandeelhouders van het groene gordel front, de NV lappersfort SOS chartreuse STOP zuidelijke ontsluiting schaarden zich rond drie eisen:

 • het integrale behoud van het gevarieerde, bosrijke domein Lappersfort en de inrichting ervan als educatief - recreatief natuurreservaat

 • het integrale behoud van het Chartreusegebied als belangrijke schakel in de zuidelijke groene gordel rond Brugge en als belangrijke archeologische site

 • geen Zuidelijke Ontsluiting op of  langs de Vaartdijkstraat

Meer weten? Klik hier voor een samenvatting van onze bezigheden.

top

Het Groene Gordel Front, een bezige bijenkorf

Een actiegroep als het Groene Gordel Front lijkt in menig opzicht op een gonzende bijenkort. Ook wij zijn talrijk (op een betoging waren we ooit es met 5.000 !). We zijn actief, werken goed samen, produceren honing (het Hanzestadproject, het Groene Gordel Alternatief, het Lappersfortmanifest, het Groene Gordel Charter, ...) en als het nodig is kunnen we steken (gelukkig sterven we er wel niet door).

Het Groene Gordel Front heeft bovendien nog meer gezichten:

 • naast het netwerk met zo'n 100 organisaties die de 3 "eisen" onderschreven

 • hebben we ook een beschermcomité het Lappersfortbos en de Chartreusenatuur

 • daarnaast kunnen we ook terugvallen op een actieve kern die alles wat stuurt (onze trekkersploeg)

 • vervolgens kunnen we ook rekenen op onze specialisten van de technische werkgroep die onze dossiers inhoudelijk ondersteunen en alternatieven uitwerken

... en natuurlijk mogen we ook onze Lappersfortgidsen en alle andere vrijwilligers en sympathisanten niet vergeten !

top

Onze "levensloop": jong als een veulen, turbulent als een bergrivier

Ondanks de verschillen (anarchisten versus omwonenden) hebben we maximaal samen ons doel  nagestreefd. Daarvoor deden we beroep op elkaars diverse talenten zonder besmetting door het klassieke partijpolitieke virus dat concurrentie heet.

De fietstocht begin mei 2001 van de Fietsersbond Brugge en de Actiegroep Zuidelijke Ontsluiting was er één van vele mensen samen tegen een dreigende autosnelweg. De bezetting van het Lappersfortbos door een groepje enthousiaste jongelingen (11/08/01) die daarop volgde zorgde vervolgens voor de start van het grote verhaal (sommigen maken zelf gewag van een mythe). 

De oprichting van het Groene Gordel Front (mei 02) door sympathisanten en wakkere burgers was dan maar een logische stap. Ondanks het lobbywerk, een affichecampagne en het eerste alternatief (het Groene Gordel Alternatief) werd het vonnis van de rechtbank (augustus '02) om de Lappersfronters uit het bos te ontzetten toch uitgevoerd.

De ontzetting in 2002 kwam hard aan maar toonde de veerkracht van het GGF: zo'n 5.000 mensen kwamen de volgende zondag op straat.

Het Groene Gordel Front vervolgde haar ingeslagen weg van alternatieven ("geen slechte compromissen maar duurzame alternatieven") en lanceerde ideeën rond participatie (het Lappersfortmanifest) en duurzame stedebouw (het Groene Gordel Charter). Uit het beschermcomité groeide een Lappersfort Poet Society die begin 2004 haar dichtenbundel uitbracht. Begin 2004 zag ook het nieuwste "kind" van het GGF het daglicht: het Hanzestadproject

top

Hoe kan je ons steunen?

Ook al waren we met vijfduizend de zondag na de ontruiming van het Lappersfortbos. Ook al zijn we soms met drie of twintig : we blijven jullie steun in de rug nodig hebben!

Er zijn duizend en één methodes om ons te steunen, hieronder vind je er enkele:

 • iedereen kan onze petitietekst nog steeds bijtekenen (enkel politieke partijen kunnen niet toetreden)

 • bent u toevallig een bekende/beruchte/... Bruggeling of Vlaming? Kom bij het beschermcomité van het Lappersfort en de Chartreuse

 • bent u actief in een vereniging in de Brugse regio (incl. Oostkamp - Zedelgem - ...) en wilt uw vereniging zich scharen achter onze ideeën? Wees welkom bij de 100 organisaties die reeds toetraden tot het Groene Gordel Front.

 • ben je een bezige bij met wat tijd over? Kom dan zeker eens af naar een vergadering van het GGF !

 • aangezien acties opzetten nog steeds geld kost, zijn we uiteraard ook blij met een financieel steuntje in de rug (ons rekeningnummer is 001-3811845-15 met vermelding "groenegordelfonds" - nog niet fiscaal aftrekbaar).

top

Statuten

Sinds kort is het Groene Gordel Front ook officieel erkend als milieuvereniging onder de hoede van de Bond Beter Leefmilieu.

U kunt hier onze statuten (binnenkort te vinden op deze webpagina) bekijken.

top