REUZENvredesBOS nog altijd niet gekapt

 

Persbericht Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland 2 oktober 2005 (vredes-week van het bos)
 
Zopas werd aan het Brugse Lappersfort voorgelezen uit " SLAPEN IN DE ARMEN VAN EEN BOOM ",
het bij uitgeverij Averbode verschenen verhaal over de bezetting en de ontruiming van het
REUZENBOS ( in de bijlage steekt een korte samenvatting - bespreking ). Het Lappersfort
is een VREDESBOS en dat kap je niet. Het staat symbool voor vele bedreigde Vlaamse bossen
die op de ruimtelijke kaarten zonevreemd zijn.
 
Aan de FABRICOM groep vragen we om radicaal de kaart te trekken van integraal behoud van
het Lappersfort. Het doel is duidelijk : een FABRICOMvredesBOS. De middelen daartoe kunnen
zeker gevonden worden met een beetje goede wil : een duurzame grondenruil, een duurzame
bosstichting,...Laat ons het beste middel vlug vinden zodat het verhaal van het Lappersfort
in schoonheid kan eindigen. En de vrede weer over de stad Brugge kan nederdalen...Met
BOMBARDIER en WVI gaan we graag de dialoog aan over hun 'Lappersfort weg' die voor
ons onbespreekbaar blijft want overbodig, te duur en niet duurzaam.
 
Aan alle politici van de Vlaamse regering de dringende bede om al hun mooie woorden van
lang geleden in de praktijk om te zetten. Legaliseer desnoods de zonevreemde bossen als
beschermd Vlaams landschap. Voor zonevreemde bossen biedt misschien enkel een wijziging
van het gewestplan of een ruimtelijke uitvoeringsplan (bevoegdheid minister Van Mechelen)
een duurzame oplossing ? Doe het dan alstublieft samen ! Geen woorden maar daden. Geen
blabla maar boom boom. En anders ervaart een brede bos- en natuurbeweging dat jullie
woord-breuk plegen en ons doodgewoon in de steek en de kou laten. En dat laat een
enorme leegte na ! Je strijdt niet een Vlaamse strijd tegen een gewraakte bussen-
stelplaats om er kantoren en loodsen voor in de plaats te krijgen !!!
 
Op 14 oktober - symbolisch 3 jaar na de ontruiming - zal het Groene Gordel Front een
vredesboompje, een Vlaams Bos Filmpje en een vredesboskapelletje bezorgen aan het
stadsbestuur van Brugge samen met het B-plan on line op
www.ggf.be . Omdat we
geloven dat niets onmogelijk is en er nog niets verloren is en we blijven hopen
op een constructieve oplossing. Later in november bezoeken we Bos-minister Peeters
met een vredesboompje samen met de honderden wens-kaarten van bezorgde burgers
en burgeressen die vinden dat Bos bos moet blijven. 
 
Sometimes a scream is better than a thesis. - Ralph Waldo Emerson
Het LAPPERSFORTMUSEUM online http://ggf.regiobrugge.be  
LAPPERSFORT : BOS blijft BOS