Aan de volgende burgemeester van Bruggebeste volgende Burgemeester van Brugge 2007,

We zijn mei 2005 en het cultuur- en stadsfestival 'Corpus Lappersfortus 50' loopt op zijn einde met een poëziehappening door de Lappersfort Poets Society en een bomen- en bosriddering door het Kapersnest. We stuurden ook boskapelletjes uit naar de bedreigde (zonevreemde) bossen van Vlaanderen en naar het Hoppebos in Wallonië. L' Union fait la force ! Vurige tongen bij hut bos ! Bedreigde lichamen omringd !

Wie had ooit gedacht dat het verhaal van de Torteltuin www.plukvandepetteflet.com zich nog zo lang zou afspelen in de straten en de hoofden van Brugge en Ommeland na die ellendige vergissing van maan-dag 14 oktober 2002 toen de vorige burgemeester het bezette bos liet ontruimen ? ( We can bomb the world in pieces but we can't bomb it into peace- Michael Franti en Spearhead op het Cactusfestival in Brugge 2002 ) Hut bos is ondertussen al duizend keer gered in de harten en de woorden van de mensen en de dichters van Vlaanderen…

Bij deze richten we ons speciaal tot de gezetelde lichamen : beste mensen van de Fabricom groep en van Bombardier, beste ministers van Brugge, beste Patrick en beste Yves, beste Jean en Monique, beste gemeenteraadsleden en andere schepenen, beste OCMW-voorzitter, beste mensen van Corpus : ‘RED HUT BOS’ van Pluk van de Petteflet en U sticht wereldvrede in onze stad. Laat niet na deze goede daad te stellen en samen met alle betrokkenen rond de tafel duurzame alternatieven te zoeken. De volgende burgemeester van Brugge zal er U dankbaar voor zijn !!! Ook als hij Patrick noemt...

Dank aan de Lappersforters en de Struikrovers, de Vereniging voor Bos in Vlaanderen en de Bond Beter Leefmilieu, dank aan U allen riddders (m/v) en wees met ons er van overtuigd dat ons Lappersfortbos bos-rust verlangt en ons kanaal rustiger wateren . Ooit komt er vrede in deze stad. Daarom varen we met ons bootje zo groot als Klein Duimpje koers richting stadhuis : om er als medekrachten van de Hanzestad-coalitie de zaak van de bossen van Vlaanderen en het meer steden beleid te bepleiten : thuis in de stad ! Duurzame beweging netwerkend-verbindend als zorg voor de polis : people, planet, participation, profit…

Bosgroet vanwege de 3 musketiers (minstens met 4, soms met 4000) van the fellowship of the Lappersfort

Luc Vanneste, secretaris Groene Gordel Front (uw steun blijft welkom op 001-3811845-15)

PS. De brief hieronder uit de feestbundel '3 jaar GGF' kan je met 27 andere prominente meningen nalezen op de sites van het Groene Gordel Front via http://ggf.regiobrugge.be in het Lappersfortmuseum.

Beste Groene Gordel Front,

We moeten, denk ik, eerst vaststellen dat de actie van de Lappersforters wel degelijk resultaat heeft opgeleverd. Als 2/7de van het bos bedreigd is, betekent dit dat 5/7de gered is. De acties zijn dus de moeite waard geweest. Dit is niet zomaar een fait-divers.

Niet iedere veldslag wordt gewonnen. Soms moet je tevreden zijn met wat je hebt bereikt. Soms moet je alternatieven zoeken, want anders haal je 80 percent van je doel, maar komt het over als een nederlaag.

Dit gezegd zijnde, is het verdedigen van het laatste stukje Lappersfortbos een nobele zaak. Het verdedigen van elk stukje bos is dat, om de heel eenvoudige reden dat AL onze steden bos (= lucht voor de mensen) nodig hebben, Brugge niet in het minst.

De eindbalans moet altijd MEER bos zijn, niet evenveel, en zeker niet minder. Het behoud van een bos volstaat niet. De strijd moet gaan om meer bos. Het moet niet altijd en overal op dezelfde plaats zijn, maar het einddoel moet duidelijk zijn. Vlaanderen heeft meer bos nodig.

Kunnen we niet een beetje gaan halen in Wallonië? luc van der kelen