VLACORO advies CHARTREUSE

 

Op www.vlacoro.be staat het Chartreuse Vlacoro-advies 25/10. De Vlacoro besluit : 
 
" Gelet op de beperkte motivering van de weerhouden locatiekeuze;
Gelet op de onvoldoende studie van mogelijke alternatieven voor Chartreuse;
Gelet op de risico's verbonden aan het recente arrest van de Raad van State m.b.t. de
problematiek van de voorafname bij de afbakening van stedelijke gebieden;
Gelet op de hoger vermelde voorwaarden en opmerkingen;
adviseert Vlacoro aan de Vlaamse Regering om dit dossier op te nemen in het openbaar
onderzoek van het RUP Afbakening van het regionaalstedelijk gebied Brugge."