TEGEN BOMENKAP COUPURE

 

Persbericht Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland 11 augustus 2006 
GGF TEGEN BOMENKAP COUPURE
Na lezing van de pleidooien ( cf. bloemlezing hierna ) voor een kaalslag van de kastanjes aan de Coupure
in Tam-Tam, De Standaard en Het Nieuwsblad horen wij van verschillende omwonenden dat ze niet opgezet
zijn met deze mogelijke kaalslag. Het Groene Gordel Front ( GGF ) laat daarom zijn stem horen voor het te
laat is ! Beste stadsbestuur : laat deze beker aan U voorbijgaan en laat de bomen op de coupure boom blijven !
Als er al problemen zijn dan zijn er duurzame alternatieven. Dit pleidooi voor kaalslag is een brug te ver...
 
Een overdenkertje uit Nederland voor Brugge en Vlaanderen
 
" Het is onze wens dat de poëzie van Lucebert tot inspiratie en bezinning leidt van de dames en heren groen-beheerders. Bezinning. Bezint eer gij begint. Voorzichtigheid is de moeder van de porseleinkast. Wij pleiten

er voor dat zulke overwegingen door ambtenarenhoofden  spelen alvorens er gehakt, gekapt en gekettingzaagd wordt. Lucebert kan daarbij helpen. Het lijkt ons inspirerend wanneer de directeur Stadswerk iedere vergadering waarin tot kappen, hakken en zagen wordt besloten, zal beginnen met het gezamenlijk uitspreken van de mantra: "Alles van waarde is weerloos"

Luc Vanneste, secretaris GGF, 050/390957
Stef Boogaerts, voorzitter GGF
Sometimes a scream is better than a thesis. - Ralph Waldo Emerson (1803-1882) 
Het LAPPERSFORTMUSEUM online  http://ggf.regiobrugge.be                       
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Het voorlopige relaas van de Coupure-saga of de continuing story van een overbodige bomenkap & 2 reacties 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 TAM TAM W 28 van 13 tot en met 19 juli 2006 ‘COUPUREFEESTEN’ “We zouden graag zien dat de bomen aan de Coupure verdwijnen. De wortels maken het pad daar kapot waardoor het er moeilijk fietsen of wandelen is. De bomen kunnen worden vervangen door jonge exemplaren”

Filip De Reyghere (voorzitter feestcomité VZW De Coupure)

DE STANDAARD dinsdag 11.07.2006 ‘COUPUREWIJK VREEST VOOR SPREEUWENPLAAG’ Brugge. In de Brugse Coupurewijk moeten enkele bomen dringend voor de bijl, want anders dreigt een spreeuwenplaag. En sinds enkele jaren vragen we ook aan het stadsbestuur dat de bomen op het Mariekeplein en aan de Coupure zouden gesnoeid worden. Aan de overkant van het water, van hotel Rosenburg tot aan de hoek met de Boninvest, zouden de bomen worden geveld en vervangen door jonge exemplaren.De voorzitter heeft meer dan een reden om voor boomverjonging te pleiten. “De bomen nemen heel wat licht weg van de lage bebouwing in de wijk en trekken ook vogels aan, met alle vuiligheid vandien, ook voor de auto’s die onder de bomen geparkeerd staan. En als er niets gebeurt, dreigt straks ook weer een spreeuwenplaag.  BROCHURE 18de COUPUREFEESTE (weekend van 19 augustus) Uit het voorwoord ‘Wat de bomen betreft kant Coupure pleiten wij voor een radikale aanpak zoals eertijds langs de Predikherenrei: vellen van alle bomen, aanplanting nieuwe bomen en heraanleg van het wandelpad; dit is de enige goeie oplossing op termijn’ PS 1 dat er dissidente stemmen in het forum zitten lees je in De Standaard onder ‘Uniek uitzicht’Gelukkig is er bij de Stad Brugge niet de minste bereidheid tot het rooien van de bomen…..www.ggf.be

 

PS 2. Op www.regiobrugge.be ( centrum ) staat mooie foto uniek stadsdeel Coupure

Binnengelopen reacties :  - Tenslotte, nog meer dan de kasseien interesseren mij de bomen. Ik zou zeggen: "plant een boom" waar het kan. Brugge heeft als stad behoorlijk wat groen, maar dat jullie opteren voor het omzagen van die schitterende rij bomen langs de coupure, daar ben ik toch van geschrokken. Het gaat hier over groene longen die onmisbaar zijn voor een gezonde leefomgeving. Het verbaast mij evenwel dat er ook in een stad op die manier  over "bomen" wordt gedacht?
Ik hoop dat de coupurefeesten een groot succes worden en ik in de schaduw van de kastanjes kan genieten van een of ander gerstenat.
 
- Ik ben geen technicus maar bomenkap voor enkele probleempjes is een brug te ver !
enkele duurzame alternatieven ( een eerste brainstorm die de groendienst eventueel met de buurt kan
verder zetten ) :
* bladval : stadspersoneel doet extra veegbeurt
* vogelpoep : fonteintje in de buurt met emmer
* wandelpad : de mensen die op een mooi dolomietpadje willen wandelen, kunnen toch het brugje over ?
* uitstekende wortels : verhogen met extra aarde van pad ( dat er eigenlijk al geen is )