4 pluimen & zorgen voor Brugge

 

Persbericht Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland 14 april 2006

DUURZAAMHEIDSSPIEGEL ALS AANZET NAAR
EEN RONDE TAFEL RAAD IN 2007 ?

Het Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland keek in de spiegel en zag dat het goed en minder
goed was...On line op www.ggf.be lees je de ingevulde Vlaamse Duurzaamheidsspiegel voor Brugge.
Brugge doet nog niet mee aan de stedencompetitie omdat we gegevens missen en alsnog niet in de
gelegenheid waren voor samenwerking met enkele adviesraden en/of bestuur. We hopen echter dat
Brugge wel klaar is voor de twee ronde in 2007. Duurzaam en dierbaar.

'SPIEGEL JEZELF EN SPIEGEL JE ZACHT'

Na het gedeeltelijk invullen van de duurzaamheidspiegel viel ons het volgende op

Brugge verdient een pluim wat betreft vier punten :
1. ENERGIE (onder voorbehoud van de negatieve windmolen-aanpak)
2. DERDE WERELD 
3. INBREIDEN WOONGEBIEDEN
4. GOEDE EN HOFFELIJKE WERKING INFORMATIEDIENST

Brugge  scoorde slecht op vier punten waaraan ze de volgende jaren zouden moeten werken.

1. PARTICIPATIE  & COMMUNICATIE MET BURGERS & BURGERESSEN EN MIDDENVELD
2. ACTIEF BESCHERMEN OPEN RUIMTE & ZONEVREEMDE BOSSEN ( groene RUP' s )
3. INBREIDING INDUSTRIEGEBIEDEN & INVENTARISERING LEEGSTAND ( 36, 2 %  ? )
4. ZWERFAFVAL  DRINGEND AANPAKKEN ( een straten-generaal tegen verloedering leef-omgeving ? )

'VAN INSPRAAK NAAR SAMENWERKING'

De mensen, de adviesraden en de actiegroepen worden te weinig au sérieux genomen. De stad is een
stukje van de wereld, de mensen zijn vandaag ruimer geïnformeerd dan 20 jaar geleden. Een volgende
bestuurscoalitie moet participatie en coproductie hoog op de politieke agenda inschrijven. In het begin
van de volgende legislatuur zou een Forum voor Open Communicatie kunnen worden uitgebouwd.
Participatie is iets dat door de stad niet enkel moet geduld maar ook deskundig moet voorbereid
worden. We gaven al een pluim aan de mensen van de Brugse Informatiedienst en bezochten
reeds de Brugse Ombudsman. Samen met hen durven we dromen : Brugge, plus est en nous.
Verbeelding in de hoofdrol en fantasie aan de macht ! Hierna doen we drie suggesties voor de
nabije toekomst.

1. De ideeën van de RONDE TAFEL RAAD  ( on line op www.ggf.be bij particpatie ) ernstig nemen.
De communicatieambtenaar Ben Verdick van Turnhout kwam reeds uitleg geven op de Brugse Mina-
raad. In Turnhout is een communicatieraad. Voor Brugge dromen wij een Ronde Tafel Raad.
2. Een gemeenschappelijke Nieuwjaarsreceptie van de adviesraden met wereldwinkelkoffie
en verbinding met elkaar en de geïnteresseerde burgers en burgeressen & het stadsbestuur.
3. Het THUIS IN DE STAD FORUM van november 2004 is voor herhaling vatbaar maar
dan in een permanentere structurele vorm. De Vlaamse en Provinciale overheden investeren
in regionaal overleg ( Resoc 's ). Ook de stad dient in te staan voor een lokaal overleg. Zo
zijn we waar we begonnen : een Ronde Tafel Raad voor Brugge ? 

OP 25 APRIL ZETTEN WE ONZE ZETEL BUITEN
VOOR HET STADHUIS VAN BRUGGE

In het kader van de dag van de aarde willen we leven in onze gemeente brengen ! Dit doen we
onder de verkiezingsparaplu van de Hanzestadcoalitie. De " hoop " leeft dat buiten en binnen
betere verbindingen leggen met elkaar...Een krachtige gemeente bestuurt immers ' samen '
met haar burgers en burgeressen. Om 18u.15 stadhuis Brugge, nav. gemeenteraad stellen
we de Hanze-krachtlijnen en ons Hanzestadprogramma 2007 - 2012 (13 in een dozijn) voor.
www.earthday.org  www.dagvandeaarde.be

Luc Vanneste, secretaris GGF & mede-woordvoerder Hanzestadcoalitie, 050/390957
Stef Boogaerts, voorzitter Groene Gordel Front, 0497/537992
' t Kloosterhof 63 - 8200 Brugge
www.ggf.be