RUP = MISPRIJZEN CHARTREUSE MIDDEN VELD

 

RUP Chartreuse straks goedgekeurd : eerste reactie milieu- en natuurbewegingen
There 's many a bestseller that could have been prevented by a good teacher
( Flannery OConnor, 1925-1964 ) 
 
De Vlaamse regering zal straks het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoerings-
plan Chartreuse goedkeuren. Dat plan moet via een voorafname op de
afbakening van het Regionaalstedelijk Gebied Brugge, 30 hectare ruim-
te voor kantoren en hoogwaardige technologische bedrijven creëren.
 
In een eerste reactie zijn de mensen van het Groene Gordel Front , de Jeugdbond voor Natuur en Milieu, de
Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen en Groen vzw boos en ontgoocheld. Dit is een misser van formaat van een
overheid die niet luistert naar de mensen van het middenveld. Deze voorafname is hoe dan ook ondemocratisch
en een kaakslag voor de brede milieu- en natuurbeweging.
 
De advocaten van Groen vzw staan klaar om naar de Raad van State te trekken en de beslissing van de Vlaamse
regering juridisch aan te vechten. De fakkeltocht van 4 maart naar het Lappersfort ( Burg Brugge, 19u.) zal tevens
een protest zijn tegen de aanslag op de open ruimte van de groene chartreuse gordel. Voor duurzame en dierbare stadsplanning ! Voor een luisterende overheid ! Tegen hoofkwartieren op verkeerde locaties.
 
Het is jammer dat men de Brugse groene inrijpoort wil verprutsen met kantoren en torens die veel betere potenties
op een andere locatie zouden bezitten. Een hoofdkwartierenzone in de velden van Loppem is niet kernversterkend
en tevens slecht voor de mobiliteit ( de verkeersknoop zal nog strakker worden op de oververzadigde expressweg
N31en het fijn stof zal blijven neerdwarrelen ) en dat terwijl de economische input op andere locaties broodno-
dig is : de stationsomgevingen van Brugge St. Michiels en St. Pieters; de binnenhaven op St. Jozef en St.
Pieters, de 36,2 % leegstand op bestaande bedrijventerreinen...
 
We laten het hier niet bij ! U hoort nog van ons !!!
Luc Vanneste, GGF, 050/390957
Stef Boogaerts, GGF, 0407537992
Erik Grietens, BBL, 0474/406394
Erik Ver Eecke, Groen vzw, 050/311562
 
( tesis  'Ruimtelijke knelpunten langs de Chartreuseweg' ,
GAS Ruimtelijke Planning 1999 - 2000,  RUGent-
KULeuven, gepromoot door prof. E.Kuijcken )

Duurzaamheid omdat de toekomstige generaties ons dierbaar zijn...
SAMEN ZUURSTOF GEVEN AAN EEN DUURZAAM VLAANDEREN
Opdat het hart van de schildpad nooit ophoudt met slaan....