RUP Chartreuse nu nog afvoeren komende lente !!!

 

GGF blij met 6O dagen uitstel !!! ( cf. pers Min. Van Mechelen )
RUP Chartreuse nu nog afvoeren komende lente !!!
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING
VERGADERING VAN 13 JANUARI 2006 IN KORT BESTEK
 
Vlaamse Regering in kort bestek - 13 januari 2006 
 
Op voorstel van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN:
 
Wegens het advies van VLACORO dat bijkomende motivering
en aanpassingen aan het dossier vereist, wegens de
problematiek van de voorafname op de afbakening van het
regionaalstedelijk gebied Brugge en wegens het vereiste
advies van de Raad van State, beslist de Vlaamse Regering
de goedkeuringstermijn voor de definitieve vaststelling
van het gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplan
'Chartreuse', voorlopig vastgesteld op 29 april 2005, te
verlengen met 60 dagen.
----------------------------------------------------------------------------------------------

J'ai planté beaucoup d'arbres dans ma vie, je dois dire qu' actuelle-ment surtout je considère
le boisement et le re-boisement comme une des opérations culturelles les plus productives que
l'on puisse faire zei graaf Visart de Bocarmé als voorganger van het huidige stadsbestuur