BPA dat bos wil kappen begraven met rouwstoet & treurmars

 

Zopas werd in Brugge het BPA Ten Briele ten grave gedragen. In het kader van de nacht van de
duisternis hielden een 200-tal vrienden en vriendinnen van hut bos een fakkeltocht van het stadhuis
naar het bedreigde Lappersfortbos. Woensdag is het vrouwendag en dan roepen we het Lappersfort
uit als zusterschapsbos. Van dood naar leven. Hierna lees je de gezamenlijke persnota van de
Milieu- en Natuur bewegingen die de zonevreemde bossen op de politieke agenda van de
overheid willen zetten. Uitleg over het zusterschapsbos leest U ook op  deze site.
 
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php                                                                           
http://www.ggf.be/GGF/Hanzestad/index.htm
www.ggf.be ( 050/390957 )