Een stadsdichter(es) voor Brugge (Lappersfort Poets Society)

 12/09/2005


Persbericht Lappersfort Poets Society 12 september 2005

De Bos-dichters van de Lappersfort Poets Society geven graag een groene pluim aan het Brugse stadsbestuur en aan de mensen van de Corpus Poëzieroute. In de rand van de geslaagde Corpus Poëzieroute en aan de vooravond van de Open Monumentendag (Hout) was ook de poëzie van de Brugse bos-dichters aanwezig (trois couleurs bleu, bois, rouge) om Corpus uit te wuiven. Naar aanleiding daarvan maken de bosdichters nu reeds hun 2 bedes bekend die ze aan de Sint vragen bij de vierde Sinterklaas-schoenzetting 5 december aanstaande ( wat de andere bedes van de andere partners van de Hanzestadcoalitie zijn : wait and see !)

http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php

* een stadsdichter(es) voor Brugge !

* Lappersfort bos blijft bos

Waarom een stadsdichter(es) ?

Kan Brugge nablijven bij andere steden en alleen bos-dichters hebben ? Neen ! Heeft Brugge nood aan een onafhankelijke stem dicht bij lief en leed van burgers, bestuur en bezoekers ? Ja ! Brugge : plus est en vous !

De Bos-dichters zijn alvast kandidaat maar ongetwijfeld staat ook jong Brugs talent te popelen. Ook na Corpus blijft " Brugge in al zijn kalmte een uitdaging voor de hedendaagse wereld " (Henry Miller)

Paul Demets

Peter Theunynck

Willy Spillebeen

Ludo Enckels

Luuk Gruwez

Joris Denoo

LindaVan Mieghem

Wally de Doncker

Hilde Keteleer

Hedwig Speliers

Luc Vanneste