Dichtbundel voor bescherming Lappersfortbos nu als kerstkoopje in de pakjestijd

 

dichtbundel voor bescherming Lappersfortbos nu als kerstkoopje in de pakjestijd
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php
De muzes bij hut Lappersfortbos verwoord in 'stem van brood en bossen' van de
Lappersfort Poets Society is met de kerst-pakjes-tijd te koop in 2 extra winkels
 
Nu ook verkrijgbaar voor 5 euro in de 'Oxfam-wereldwinkel' ( Geldmuntstraat 8, 
centrum ) en in het natuurhuis 'de Groene Aarde' ( Gaston Roelandsstraat 93,
Steenbrugge ). Nog altijd verkrijgbaar  in de boekhandels de Reyghere
( markt en St. Kruis ) en De Meester ( Dijver ) en  on line te bestellen
 
De online bospetitie loopt tevens http://www.ggf.be/petitie/petitie.htm verder tot
de bijlen opgeborgen worden of hun verraderlijke werk komen doen... We ho-
pen dat de oorlog tegen de zonevreemde bossen stopt en blijven  een
wapenstilstand vragen. Te beginnen met het integraal behoud van
het Lappersfort als toegankelijk vredes- en poëziebos. In decem-
ber is er elke zondag poëzie tijdens de zondagse bos wande-
lingen met GGF-bosgids en bosdichter, 10U30 
 
Stef Boogaerts, voorzitter Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland, 0497/537992
Luc Vanneste, medewoordvoerder Hanzestadcoalitie en secretaris GGF, 050/390957
Peter Theunynck, woordvoerder Lappersfort Poets Society, 0486/737220

SAMEN ZUURSTOF GEVEN AAN EEN DUURZAAM BRUGGE
Het LAPPERSFORTMUSEUM online
http://ggf.regiobrugge.be www.ggf.be
opdat het hart van de schildpad nooit ophoudt met slaan ...