Press Releases Juli 2005 - "ONBEHOORLIJK BESTUUR & BURGERSCHAP


Open brief aan de Brugse ombudsman Marc Carlier

ONBEHOORLIJK BESTUUR & BURGERSCHAP

over participatie en communicatie aan rondetafel- en andere raden....

beste OMBUDSMAN van de stad en de burgers & burgeressen van Brugge,

Zie ons hier staan als (Hanze-) stadsnetwerk voor duurzaamheid en participatie op de Burg van Brugge…aan de rand van het stadhuis ! Het stadhuis dat voor ons nog altijd ‘geen’ thuisindestad-plaats is waar bruggen kunnen gebouwd worden die de eilanden van burgers en bestuurders verbinden. Brugge, een doodgewone stad zoals vele steden in Vlaanderen waar lief en leed dooréénlopen. Brugge een stad vol talenten en goede wil waar alles zo moeilijk van de grond komt… en het ongenoegen onzichtbaar blijft ? Het zou anders en beter kunnen : plus est en vous ! Stel je Brugge voor in 2007 ? Met een thuisindestadplaats waar burgers en bestuurders in een transparant stadsproces naar medekrachten & coproductie kunnen groeien ? Op zoek naar vertrouwen en een veilige plek voor de lokale democratie ! De rondetafelraad ?

U weet als geen ander wie wij zijn en van waar wij komen. Onze wortels liggen in het Lappersfort-bos & de Chartreuse Groene Gordel en in de Milieu-, Natuur- en Burgerbeweging van Brugge en Ommeland. Wij noemen ons pretentieloos Klein Duimpje en zijn ons ook bewust van onze beschei-den maar belangrijke rol als zout van de aarde…dromend van Hanzetopia, de duurzame en dierbare stad ! Wij vallen hier even uit onze rol en maken abstractie van de strijd waar wij straks weer naar terugkeren. My forest is a battlefield…is voor ons een wrange zin die we niet zonder pijn neer-schrijven. Vier jaar al gooien wij dromen en zand in de stadsmachine, koortsachtig zoekend naar het kloppende hart dat onze hoop, geloof en liefde eindelijk naar waarde wil schatten. Het is met enige overdrijving geschreven…, maar het komt in alle geval recht uit onze Pippi Langkous-buik !

Binnenkort krijgen wij een onderhoud met U om te praten over ons SOS-dossier met vele namen en één essentie: de nood aan een thuisindestadplaats waar rondetafel–communicatie kan groeien. We zullen daar dan ook een knelpunten-klacht indienen wegens onbehoorlijk bestuur en burgerschap in Brugge. Laat ons vooraf duidelijk zijn : het wordt een uitzonderlijke klacht voor een uitzonderlijk symbolisch verhaal dat eerder al in de Torteltuin bij Pluk van de Petteflet gebeurde...De grondslag van onze klacht is burgerschap en zorg voor de stad als polis. Politici die ons maar met een half oor beluisteren, zeggen ons dat we maar in de politiek moeten gaan, maar dat willen wij juist niet. Het (ontbrekende) thuisindestadgevoel is universeel en mag niet gepolitiseerd worden. Het dient een gezamenlijke zorg van allen voor allen te zijn…Hoe kunnen we samen beter stad zijn zonder een kleur op elkaar te moeten kleven ? Laat ons duidelijk zijn : de klacht is tegen de stad en dat zijn de bestuurders en de burgers samen. We zitten in hetzelfde bootje en zijn willens nillens samen stad !

We vragen aan U dat u de voorbije jaren (2001-2005) zou onderzoeken met de vraag voor ogen waar het fout gelopen is in de relatie tussen de overheid en een deel van haar burgers & burgeressen. De onderliggende vraag is of het enigszins (een beetje of helemaal) anders zou verlopen zijn indien er voor die burgers en die overheid een thuisindestadplaats à la rondetafelraad zou geweest zijn ? We hopen dat U onze klacht ernstig neemt ( we beseffen goed dat het niet eenvoudig zal zijn ) en dat dankzij uw ombudsfunctie er mogelijks ooit meer thuisindestadgevoel zal heersen in Brugge die Scone…Het verleden kunnen we niet herstellen, het Lappersfort misschien niet helemaal redden (alhoewel we blijven proberen), maar de toekomstige thuisindestadplaatsen kunnen we hopelijk in alle geval samen beter maken ?

Sometimes a scream is better than a thesis. LAPPERSFORTMUSEUM http://ggf.regiobrugge.be

Hanze-groet, Luc Vanneste, secretaris Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland