Terug naar de afbakening : NEEN AAN UNIZO- ALTERNATIEF VOETBAL-HQZ-zone Chartreuse groene gordel

 

Terug naar de afbakening : NEEN AAN UNIZO- ALTERNATIEF VOETBAL-HQZ-zone Chartreuse groene gordel

Als milieu- natuur- en bosbeweging wachten wij nog altijd op de uitspraak van de Raad van State in de rechtszaak die Groen vzw heeft aangespannen tegen de bestemmingswijziging van het Chartreusegebied. Als onze beweging zich (met argumenten en alternatieven) verzet tegen een hoofdkwartierenzone in dat gedeelte van de groene long, dan is het logisch dat we ons ook verzetten tegen een geïntegreerd project voetbalstadion en hoofdkwartierenzone aldaar. Laat de Chartreuse over aan de landbouwers en de natuur, niet aan de marktlogica van voetbal en hoofdkwartieren. Of gaan we de groene gordel dichtbouwen, net waar hij uitgebreid zou moeten worden? Neen dus aan het Unizo-alternatief !  www.ggf.be Voor de kapwerken in Damme zie www.tgrootgedelf.be Noteer nu reeds de 2 info-avonden van www.wittepion.be in je agenda.