Natuurrapport 2005 !


Natuurrapport 2005 !
Deel overheid als weerwolf ?
Kunnen burgers thuis in de stad zijn ?

Toen eind juli 2002 bekend raakte dat de Fabricom groep naar de rechter stapte, hoorde je anarchistische kreten van het volk in het bos “Fuck the politics”. Toen midden oktober 2002 het Lappersfortbos door de politie ontruimd werd hoorde je de SOS-schreeuw van het volk in de straten van Brugge. Wanneer eind dit jaar de eerste bomen gekapt worden in het Lappers-fort dan zal je die kreten en die SOS-schreeuw zien in het stemhokje van oktober 2006…

Gelukkig is het nog niet te laat en willen wij U nog confronteren met drie lastige dilemma’s. We – als volksvertegenwoordigers van die brede stroming uit het Milieu- en Natuur Middenveld – schrijven ze in vriendschap en respect maar met een bang hart vol twijfel
naar U , dienaars van de macht :

  • In het romantische Tv-feuilleton ‘Fabian van Fallada’ figureert een weerwolf. In feite een markies in een net deftig pak die als rentmeester het geld goed beheert; maar zich af en toe hult in weerwolven-pak om geld te roven…Die dubbele gedaante ervaren wij bij een deel van de overheid in het Lappersfort-dossier. De deserterende overheid met twee gezichten die niet doet wat ze zegt en die wat ze zegt dan ook nog eens in de geheime achterkamers van de politiek ondermijnt en saboteert….Gaat U nu deels kappen wat U wou kopen ?
  • In het romantische Lappersfort-verhaal dat nog steeds niet ten einde loopt figureren veel jonge mensen. Ook veel lagere schoolkinderen. Die in hut bos hebben ‘geloofd’ en in de helden uit kinderboeken die volwassenen hen geven : Pipi Langkous, Pluk van de Petteflet. En wat deed een deel van de overheid : de politie er op af sturen en erop slaan…En nu gaan ze kappen ? In het Torteltuinbos van Pluk van de Petteflet…
  • In het romantische Groene Gordel Front (the fellowship of the Lappersfort) ontstaat een Hanzestadprogramma 2006. We verklappen U reeds één puntje : de integrale bescherming van het Lappersfort als te verwerven TORTEL-stadsbos langs het Kanaal met een verhaal Oostende-Brugge-Gent. U wacht toch met kappen ? U kapt toch niet in de ziel van uw kiezers ?

Ach, we weten – naïef als we zijn – het wel, veel romantiek en tover blijft er niet over in de ruimtelijk gewanordende stadsjungle van Vlaanderen. Het Natuurrapport 2005 spreekt ook boekdelen…Maar daar ligt nu onze gezamenlijke uitdaging : bestuur en burgers die met elkaar samen het bos en de natuur in gaan op zoek naar nieuwe wegen om thuis in de stad te zijn… U kan dus maar beter nu de poorten van de (Hanze-) stad open houden en ze niet sluiten door een bos-kapping in het Lappersfort. De aarde en het bos zijn niet te koop. Zeker niet met het weinige gemeenschapsgeld…kon de vraag van de burgemeester van Brugge moeilijk gehonoreerd ( het geld om het bos te ontruimen was er natuurlijk wel ) worden. Geen nood : ons gaat het vooral om het doel : red hut bos helemaal !!! Moedige politici vinden wel samen en rustig het goede middel samen met de directie van de Fabricom groep. Er blijft altijd hoop voor vrede op aarde en in Brugge. Is het niet in 2005 dan misschien wel in 2007…

U zal begrepen hebben dat wij geen “Fuck” zeggen tegen de politiek. Wij zeggen “Heal”
en willen verbinden en de “breuk” overheid en burgers helpen genezen. Misschien zijn wij wel geen heelmeesters, maar in alle geval uit het goede hout gesneden…Als erfgenamen van de rondetafel sturen wij U een ridderlijke groet ! Luc Vanneste, secretaris GGF, 19 mei 2005