MEER BOS IN EUROPA, maar niet in Vlaanderen

 

PERSBERICHT VBV (15/11/2006)

 

 

Meer bos in Europa, maar niet in Vlaanderen

Globale vertraging van ontbossing neemt niet weg dat er in Vlaanderen dagelijks nog 1 voetbalveld bos verloren gaat.

Vandaag werden de resultaten van het Forest Identity-onderzoek bekendgemaakt die weergeven dat de globale ontbossing afneemt en stilaan op weg is naar een “break-even”, waarbij er evenveel bos verloren gaat dan erbij komt. De Vereniging voor Bos in Vlaanderen vzw is blij met deze mondiale trend, maar maakt hier graag enkele kanttekeningen bij op Vlaams niveau.

In Vlaanderen werd er tussen 1990 en 2000 meer dan 6.000 ha bos gekapt. Om dit een halt toe te roepen geldt er sinds 1999 een ontbossingsstop. Niettemin wordt er nog jaarlijks meer dan 200 ha bos (= 400 voetbalvelden) gekapt, 170 ha met vergunning en naar schatting meer dan 50 ha illegaal. Er zijn immers uitzonderingen op de ontbossingsstop in woon- en industriegebieden en voor werken van algemeen nut. Op deze manier zijn meer dan 10.000 ha bos in Vlaanderen vogelvrij, aangezien ze met een eenvoudige stedenbouwkundige vergunning kunnen worden gekapt. Deze bossen worden zonevreemde bossen genoemd.

Maar in 1997 is er in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen vastgelegd dat er tussen 1994 en 2007 10.000 ha bos moet bijkomen in Vlaanderen. Vandaag, aan de vooravond van 2007, is er hiervan slechts 3.582 ha van gerealiseerd. Maar, ondertussen is er tussen 1994 en 2000 3.664 ha bos verdwenen. Met andere woorden, in Vlaanderen is nog steeds geen sprake van bosuitbreiding.

De Vereniging voor Bos in Vlaanderen vzw vraagt de Vlaamse Overheid dan ook eindelijk werk te maken van bosbehoud in Vlaanderen door het regulariseren van de zonevreemde bossen. De Vlaamse Overheid moet bosuitbreiding stimuleren door het wegwerken van alle beperkende wetten en regels en het ontwikkelen van een stimulerend beleidskader voor bosuitbreiding, inclusief de nodige middelen. In een vergelijkbare regio als Denemarken plant men jaarlijks (3.666 ha per jaar) meer dan Vlaanderen op 10 jaar (3.582 ha), in Ierland is men zelfs bezig de bosoppervlakte te verdubbelen in 30 jaar.

Meer info:     Vereniging voor Bos in Vlaanderen vzw, www.vbv.be

Rik De Vreese, beleidsmedewerker, 0485/36.00.78

Nota’s:

1.      Meer informatie over het Forest Identity onderzoek is te vinden op http://www.helsinki.fi/press/forestidentity.shtml.

2.      Eén hectare is 10.000 m² of twee voetbalvelden groot.

3.   Vereniging voor Bos in Vlaanderen vzw (VBV) de enige Vlaamse milieuvereniging die specifiek voor bos opkomt. De hoofddoelstellingen zijn bosuitbreiding, bosbehoud en multifunctioneel bosgebruik. www.vbv.be.