De man met de kap inspireert bosbeweging

 

Hernes stem weerklonk. " Om de zwakken te helpen, de hulpelozen te
beschermen en te strijden tegen tirannie. Zo moet het zijn...Robin met
de kap. " ( alzo sprak Herne, de heer van de bomen en de god van de
bossen in 'De man met de kap' van Anthony Horowitz )
http://www.regiobrugge.be/newsread.php?sid=1&aid=685
kies het duurzame groeipad voor de bedreigde FORT - bossen