Keniaanse Groene Gordel Beweging krijgt nobelprijs 2004

 

Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen

koepel van milieuverenigingen

persbericht 8 oktober

Nobelprijs is ook voor Vlaamse milieubeweging belangrijke opkikker

Bond Beter Leefmilieu ten zeerste verheugd over Nobelprijs voor Wangari Maathai

Bond Beter Leefmilieu, de koepel van de Vlaamse milieubeweging, is ten zeerste verheugd over de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan de Keniaanse hoogleraar, minister en militante milieu-activiste Wangari Maathai.

Wangari Maathai is in de ecologische beweging lang geen onbekende. Dit voorjaar won ze trouwens nog de Sophieprijs voor haar niet aflatende strijd tegen ontbossing, erosie en woestijnvorming in Afrika. Ze krijgt de Nobelprijs overigens niet alleen voor haar bekende bebossingsproject met de Green Belt Movement, waarmee ze reeds bossen liet aanplanten in 25 Afrikaanse landen. Ze krijgt de prijs ook omwille van haar strijd voor de mensenrechten, voor de rechten van de vrouw en voor de rechten van het bedreigde Ogiek-volk in Kenya.

Wangaari Maathai is tevens een schoolvoorbeeld van de zeldzame Oost-Afrikaanse plattelandsmeisjes die aan Europese en Amerikaanse universiteiten gaan studeren. Maathai studeerde immers aan verschillende Amerikaanse universiteiten en schopte het daardoor tot een belangrijke beleidsmaker in haar moederland Kenya. Onder de dictatuur van voormalig president Arap Moi belandde ze in de gevangenis, vandaag bekleedt ze als staatssecretaris voor Leefmilieu en Natuurlijke Rijkdommen een belangrijke functie in de regering.

Bond Beter Leefmilieu ziet in de toekenning van de Nobelprijs aan een ecologiste het bewijs dat milieu ook in de éénentwintigste eeuw één van de belangrijkste mondiale thema’s blijft. Wangaari Mathai levert trouwens het bewijs dat de strijd voor milieubehoud zelden los kan worden gezien van sociale en vaak zelfs economische doelstellingen. In Afrika en Latijns-Amerika werken milieubewegingen overigens veel vaker vanuit die ingesteldheid dan in Europa en Noord-Amerika.

Bond Beter Leefmilieu hoopt bovendien dat deze prijs een extra stimulans mag zijn voor de verdere duurzame ontwikkeling van het Afrikaanse continent.

Info: Stef Boogaerts, 0497 537 992