Herfstbrieven aan bosminister Peeters

 

Zonevreemde herfstbrieven

aan bosminister Peeters

Inhoud :

* 4 brieven aan & antwoorden van de Minister

* Bespreking Vlaams Filmpje over het bezette Reuzenbos

* Persbericht bij de start van de week van hut bos in Lappersfort

* Memo aan Vlaamse regering met archiefje hut bos kwam weer ( brief Min. Van Mechelen )

1) a) Goede Zondag-middag, Het is ondertussen al 4 jaar geleden dat de Lapperforters het stukje bos in Brugge bezetten.En nog steeds wordt er gestreden voor het Lappersfort dat tot vandaag nog steeds bedreigd is. Het Groene Gordel Front is de voorbije jaren al met genoeg naar voren gekomen : met allerlei mogelijke alternatieven en feiten zoals de leegstaande industriezones, en toch wil het Brugse stadsbestuur helemaal niet luisteren. Onder de hoede van de Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen trachten we al deze jaren tot een ronde tafel gesprek met stadsbestuur te komen, nog steeds zonder enig resultaat. Met de steun van de Vereniging Voor Bos In Vlaanderen is bewezen dat we vlug werk moeten maken van onze bosuitbreiding ! Hoe kunnen we dat beter doen door in de eerste plaats aan bosbehoud te doen? Onlangs zijn de definitieve plannen van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan voorgelegd en nog steeds zijn de plannen voor het Lappersfortbos niet aangepast. Zijn al onze acties de voorbije vierjaren dan echt onnodig geweest ? Is dit allemaal verloren moeite geweest? Heeft de stem van de bevolking dan echt geen invloed? Daarom vraag ik u, meneer Peeters : Kun jij met jouw titel van Minister van Leefmilieu en Natuur geen enkele doorbraak forceren over dit dossier ? Bos blijft Bos, zo eenvoudig is dit! Het Brugse stadsbestuur staat er niet bij stil; maar zonet nog gehoord dat er een stuk van het Beisbroek-Bos ook zal worden gekapt voor Villa- of Industriezone. Het wordt hoogtijd om even na te denken over de duurzame alternatieven voor het kappen van bossen voor woongebieden of industriegebieden! Nu plant men nieuwe bossen en in de bestaande kapt men overal gaten en bressen... Kijk om je heen: immense overstromingen in Roemenië, nog nooit zulke aantallen windgozen en tornado's in Amerika; om nog maar te zwijgen over de modderstromen in Oostenrijk. De natuur neemt wraak op ons mens-heid. Wij kappen maar bossen zonder er vragen bij te stellen, we nemen maar olie zonder er vragen bij te stellen, enz enz... NO TIME TO WASTE !!! Vriendelijke Groeten, Stéphane & de struikrovers

b) Geachte, U weet dat minister Peeters door een huurovereenkomst reeds een belangrijk deel van het bos gevrijwaard heeft. In Vlaanderen is het zo dat je enkel bos kan verwijderen als je tegelijk elders een nieuw bos aanplant (of geld stort in het bossencompensatiefonds waarmee de overheid aan compenserende bebossing doet. De Minister van leefmilieu probeert te bemiddelen maar in deze is er op de eerste plaats een probleem van ruimtelijke ordening wat tot de bevoegdheid van minister Van Mechelen behoort. Vriendelijke groeten, voor de Minister , Raf Suys , Kabinetschef

2) a) Geachte heer Raf Suys, ik sta hier vertrekkensklaar (naar een internationaal poëziefestival te Québec) dank voor het antwoord. Een stuk Lappersfortbos blijft dus met het mes op de keel (boomstam)? Alle krachten moeten nog krachtiger gebundeld worden, want het héle bos moet Stadsbos worden en blijven. Daar vechten we voor. Hopelijk dat de minister - gedeeltelijk 'niet bevoegd' - wel al het mogelijke doet om deze (voorbeeld)kwestie mee te ondersteunen - tot een goed einde. Maar toch dank voor uw reply!

Voor Het Kapersnest:

PETER HOLVOET-Hanssen

www.kapersnest.be

b) Geachte,

De Minister deelt uw zorg voor de bescherming van bossen. Hij heeft dan ook een oplossing gevonden voor het grootste deel van het bos (huurcontract). Wat het KMO-gebied (gewestplan) betreft zijn echter de stad en de minister van ruimtelijke ordening bevoegd om een oordeel te vellen over de voorgestelde alternatieven.

Vriendelijke groeten, voor Kris Peeters, Raf Suys, Kabinetschef

c) Geachte minister Peeters, geachte kabinetsmedewerkers, u wordt wellicht bestookt met kaartjes en e-mailtjes vanwege het Groene Gordel Front.Geen kleine beweging geitewollen sokken, maar een breed gedragen beweging van onderuit, gesteund door tientallen en tientallen notoire personen in het socio-culturele veld (Jozef Deleu, Bernard Dewulf e.v.a.), en ook (jeugd)auteurs als Marc De Bel, 'gewone' burgers,...De mensen krijgen nu ook langs alle kanten actieslogans te zien als 'Herbos je zelf', enz…De Week van het Bos nadert immers. De Lappersfortboskwestie, symbolisch en belang-rijk, moet daarom voor eens en altijd ontmijnd worden - het bos moet bos blijven. Anders wordt het allemaal wel erg cynisch en kan u rekenen op een massaal wrange bijsmaak bij de mensen -wat de geloofwaardigheid en goede bedoelingen van uw actief beleid in diskrediet zou brengen.Wij zijn maar schrijvers maar we smeken u: doe opnieuw al het mogelijke om de mensen van het GGF (ze hebben alternatieve plannen die uitmuntend zijn) te steunen opdat die enkele zonevreemde hectaren definitief niet meer bedreigd worden. Het zou een schitterende start zijn van een nieuwe mentaliteit, het beleid dat u wíl voeren, daar blijven we tot dusver van overtuigd. Wij danken u voor uw welwillende aandacht - Met hoogachting, Noëlla Elpers ((jeugd)auteur) en Peter Holvoet-Hanssen (dichter/schrijver)actief in Het Kapersnest

3) a) Memo aan Bosminister, ultiem

Geachte Minister

In het 'hoge' noorden van Belgie (Noord Antwerpen) weten we wat bos is, en ook wat het betekent om er voortdurend te zien verdwijnen. Wij, VZW Natuurbehoud Kapellenbos (sedert 1987), ijveren voor het bos -hoe klein ook- en 'vechten' samen met onze kinderen voor elke boom die ons nog rest. De vele leden van onze vereniging staan mee in de bres. Wij roepen u op om alle mogelijke middelen in te zetten om ook het LAPPERSFORTBOS te Brugge INTEGRAAL te behouden. Brugge heeft, als Schoonste aller steden, immers behoefte aan en recht op dit prachtig stukje natuur aan zijn rand. Met welgemeende groeten,

Het Bestuur, Natuurbehoud Kapellenbos

b) Geachte, Minister Peeters doet zijn uiterste best om het bestaand bos maximaal te behouden. Voor zonevreemde bossen biedt echter enkel een wijziging van het gewestplan of een ruimtelijke uitvoeringsplan (bevoegdheid minister Van Mechelen) een duurzame oplossing.

Vriendelijke groeten, voor Minister Peeters, RAf Suys, Kabinetschef

4) a) Geachte, Ik heb je bericht goed gelezen. Ook ik wil meer bos in Vlaanderen. Vele mensen willen echter ook werk en ooit heeft het bestuur voorzien dat een deel van het bos zou kunnen gebruikt worden om kantoren of bedrijfjes op te vestigen. Het ware inderdaad goed dat daar alternatieve ruimte voor gevonden wordt maar ook die alternatieven zijn vandaaag landbouw- of natuurgebied Ik doe mijn best voor meer bos in Vlaanderen.

Vriendelijke groeten, Kris Peeters

b) Mijnheer de minister ! Reuzenbos = Lappersfort ! Red hut bos groet van B

" Mijnheer, de minister, Ik schrijft U omdat ik niet meer weet wat ik kan doen om Reuzenbos te redden. U bent mijn, onze laatste hoop. Zonder twijfel bent u op de hoogte van ons probleem, want het gevecht voor het behoud van het bos is al vaak in het nieuws geweest. Reuzenbos ligt niet zo heel ver van ons huis. Wij, hebben er vaak gespeeld. Als je Reuzenbos heel goed kent, zoals wij, dan weet je dat dit bos niet mag verdwijnen. Op school horen we vaak over de oerwouden die vernietigd worden, de luchtvervuiling, het broeikas-effect en zo. Daarom kan ik helemaal niet be-grijpen waarom Reuzenbos ook zou moeten verdwijnen. Het bos is van een heel rijke meneer en die wil er heel veel geld voor. Voor ons is dat bos heel veel waard en ik wil heel graag mijn hele spaarpot aan u geven als u niet genoeg geld hebt om het bos te kopen. Er is heel veel wat ik niet begrijp mijnheer de minister. Hoe kan het nu dat een bos misschien zal verdwijnen als zoveel mensen het willen behouden? En hoe kan het dat Lies, die echt een heel goed mens is naar de ge-vangenis moet en gestraft zal worden ? Omdat ze in dat bos ging wonen om te tonen hoe graag de mensen dat stuk groen willen behouden ? Om te tonen hoeveel ze ervan houden, hoe erg ze dat stukje groen nodig hebben ? Ik hoop, mijnheer de minister, dat u nu beter begrijpt wat hier eigenlijk gebeurd is. En dat Reuzenbos mag blijven. Heel erg bedankt dat u mijn brief hebt willen lezen.

Ik hoop dat u een goede oplossing zult vinden." Hanne

(Uit slapen in de armen van een boom, Ludo Enckels)

5) Bespreking van Vlaams Filmpje 'slapen in de armen van een boom' van Ludo Enckels, lid van het Lappersfort-beschermcomité (gelijkenissen met Lappersfortbos en Hoppebos niet toevallig en als je Vlaanderen als een reuzenstad omschrijft dan wordt om de 36 dagen her en der 18 ha bos weggehakt...)

Hanne - het jongere zusje van Lies - één van de ex-bezetsters van het bedreigde Reuzenbos schrijft een ultieme brief aan de minister. Toen het bericht dat het bos zou verdwijnen, bekend raakte sloeg het in als een bom. De grote mensen van Lies haar straat begonnen meteen een Comité voor het Behoud van Reuzenbos op te richten. Lies en Hanne liepen door de straten van hun buurt vol overtuiging en goede bedoelingen in een nooit eerder zo eensgezinde buurt. Als zoveel mensen dat willen, zal het bos wel altijd blijven, dachten ze in het begin...Sinds het gerecht met zware geldboetes dreigde, luwde het protest een beetje en werden de men-sen een beetje behoedzamer als ze vergaderden of aan een protestwandeling deelnamen. Sinds de bezetting van het Reuzenbos had de buurt van Lies en Hanne iets van een oorlogsgebied. Altijd veel politie en grote blauwe overvalwagens die rondreden in de stad. Op een dag verzamelde de politie zich bij de ingang van het bos om de bezetters eruit te drijven. Een indrukwekkende hoeveelheid blauw, helmen, wapenstokken. Maar nog voor ze het bos in konden duiken, liep de buurt te hoop en versperde de weg. Omdat er zoveel mensen waren besloot de burgemeester zijn troepen terug te trekken en nog een keer overleg te plegen. Er werd over-leg gepleegd. Heel veel overleg, met heel weinig resultaat. De bezetters bleven in Reuzenbos. Maar op de achtergrond bleef ook de dreiging van motorzagen, bulldozers, plannen voor straten en gebouwen. De eige-naar van het bos wilde dat de bezetters zouden verdwijnen. Tenslotte was het zijn bos en de wet was de wet. Hij wilde het bos wel verkopen, aan wie er het grootste bedrag voor wilde neertellen. Maar ook degene die er het meeste wilde voor betalen, wilde Reuzenbos laten verdwijnen. 'Geld is een ziekte' zei Lies vaak...Het leek wel of het hele land een rol speelde in het drama van het Reuzenbos. De pers kwam met heuse camera's en deurwaarders in stijve pakken doken op te midden van het groen. Politici gingen vlijmscherpe discussies aan. De burgemeester probeerde te bemiddelen en een minister kwam met de bezetters praten. En op 1 dag vroeg in de ochtend werd het bos dan toch ontruimd. De ontruiming van het bos was één van de hoofdpunten van het nieuws. Je zag hoe de bezetters naar overvalwagens gedragen werden. Lies stak 2 vingers op, het V-teken, voor victorie...

Hanne mijmert in zichzelf en denkt : 'Ja wij zijn de vrienden van het bos, van deze wereld vol levende wezens, waarin we zoveel plezier beleefden, zoveel droomden. Als ik niet zo jong was, dan was ik ook de hele tijd in het bos gebleven. Heel veel vraagtekens heb ik bij dit gebeuren in dit grootse levende bos : bij de vraag waarom iets dat zo duidelijk, zo simpel is zo moeilijk kan opgelost worden. Het comité heeft toch duidelijk aangetoond dat er in de stad ruimte genoeg is voor de kantoren die hier moeten komen, dat er zelfs flink wat leegstand is....' Lies die twee dagen later thuis is herinnert zich de babbel met haar papa : 'Denk toch aan je toekomst ! zei papa. 'Welke toekomst hebben we als ze elk stukje bos gaan vernietigen?' 'Je kunt niet altijd winnen,' probeerde papa haar tot andere gedachten te brengen... (met dank aan Uitgeverij Averbode voor dit mooie Filmpje - VF, jaargang 75/16 : 6.5.2005)

6) Persbericht Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland 2 /10/2005 (vredes-week van het bos)

Zopas werd aan het Brugse Lappersfort voorgelezen uit " SLAPEN IN DE ARMEN VAN EEN BOOM ", het bij uitgeverij Averbode verschenen verhaal over de bezetting en de ontruiming van het REUZENBOS ( in de bijlage steekt een korte samenvatting - bespreking ). Het Lappersfort is een VREDESBOS en dat kap je niet. Het staat symbool voor vele bedreigde Vlaamse bossen die op de ruimtelijke kaarten zonevreemd zijn.

Aan de FABRICOM groep vragen we om radicaal de kaart te trekken van integraal behoud van het Lappersfort. Het doel is duidelijk : een FABRICOMvredesBOS. De middelen daartoe kunnen zeker gevonden worden met een beetje goede wil : een duurzame grondenruil, een duurzame bosstichting,...Laat ons het beste middel vlug vinden zodat het verhaal van het Lappersfort in schoonheid kan eindigen. En de vrede weer over de stad Brugge kan nederdalen...Met BOMBARDIER en WVI gaan we graag de dialoog aan over hun 'Lappersfort weg' die voor ons onbespreekbaar blijft want overbodig, te duur en niet duurzaam.

Aan alle politici van de Vlaamse regering de dringende bede om al hun mooie woorden van lang geleden in de praktijk om te zetten. Legaliseer desnoods de zonevreemde bossen als beschermd Vlaams landschap. Voor zonevreemde bossen biedt misschien enkel een wijziging van het gewestplan of een ruimtelijke uitvoeringsplan (bevoegdheid minister Van Mechelen) een duurzame oplossing ? Doe het dan alstublieft samen ! Geen woorden maar daden. Geen blabla maar boom boom. En anders ervaart een brede bos- en natuurbeweging dat jullie woord-breuk plegen en ons doodgewoon in de steek en de kou laten. En dat laat een enorme leegte na ! Je strijdt niet een Vlaamse strijd tegen een gewraakte bussenstelplaats om er kantoren en loodsen voor in de plaats te krijgen !!!

Op 14 oktober - symbolisch 3 jaar na de ontruiming - zal het Groene Gordel Front een vredes-boompje, een Vlaams Bos Filmpje en een vredesboskapelletje bezorgen aan het stadsbestuur van Brugge samen met het B-plan on line op www.ggf.be . Omdat we geloven dat niets onmogelijk is en er nog niets verloren is en we blijven hopen op een constructieve oplossing. Later in november bezoeken we Bos-minister Peeters met een vredesboompje samen met de honderden wens-kaarten van bezorgde burgers en burgeressen die vinden dat Bos bos moet blijven.

Vriendelijke Bos-en Natuur groet vol Hanze uit Brugge die Scone,

Luc Vanneste, secretaris Groene Gordel Front, 050/390957

Stef Boogaerts, Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, 0497/537992

Peter Theunynck, Lappersfort Poets Society, 0486/737220

Sometimes a scream is better than a thesis. - Ralph Waldo Emerson

Het LAPPERSFORTMUSEUM online http://ggf.regiobrugge.be

LAPPERSFORT : BOS blijft BOS !

7) Van: "groene gordel front" groenegordelfront@tijd.com

Aan: kabinet.leterme@vlaanderen.be ; kabinet.peeters@vlaanderen.be

Onderwerp: Re: open brief Vlaamse Regering zonevreemd bos (Lappersfort)

Datum: dinsdag 27 september 2005 7:17

beste Vlaamse Regering, Gewoon als kattebelletje dit archiefje. Ondertussen is ook ons B-plan on line en dromen we over hut Fabricom Vredes Bos. Maar de leegte die gaapt tussen plan A en B mag niet lang meer aanslepen. De Brugse Lege Zetels als voorbode in bijlage ? U kan vrede stichten en een goede daad doen ! De vredes-week van het bos kan het goede moment zijn om het bos-verhaal van Pluk, Joke en Pjotr goed te laten aflopen ? Verkondig en schreeuw het van de daken tijdens de komende weken : bos blijft bos !!! Bosgroet van Luc & de vele anderen

----- Original Message -----

From: groene gordel front Sent: Tuesday, January 25, 2005 8:12 AM

Subject: open brief Vlaamse Regering zonevreemd bos (Lappersfort)

Hut bos kwam weer...

LAPPERSFORT - helemaal - BOS ?

Beste Ruimte-Minister Van Mechelen,

We herinneren het ons alsof het gisteren was. Op 9 mei 2003 gaf U ons enkele bemoedigende schouderklopjes met de hoopvolle boodschap : jullie bos komt in orde ! En ja, met Driekoningen 2005 bracht Bos-Minister Peeters een elegante oplossing. Helaas niet voor hut zonevreemde bos (BPA Brugeoise, fase Ten Briele) waarvoor gestreden is. Een week later dook dan ook nog eens een oude demon op: een plan tot gedeeltelijke verbreding van de Vaartdijkstraat langs het Lappersfortbos...Vandaar onze noodkreet om uw hulp !!

Laat ons vooraf duidelijk zijn : het Groene Gordel Front - als Hanzestadnetwerk voor duurzaamheid en participatie - respecteert het eigendomsrecht van de Fabricom groep. Wij beijveren ons tevens om een globale visie op te bouwen op de problematiek van ruimtelijke ordening en mobiliteit, waarvoor het Brugse stadsbestuur en zijn burgemeester oplossingen zoeken. En natuurlijk voelen wij het af en toe ook in onze buik rommelen zoals onze jongere broers en zussen Lappersforters, nazaten van Pipi Langkous en Pluk van de Petteflet. Als U ons niet helpt dan moeten wij voor één van de partijen in deze geweldloze bos-strijd kiezen. Zeg nu zelf : dit zou voor ons een pijnlijk 'Sophie's choice' en 'Salomonsoordeel' betekenen.

Vanavond is een belangrijke dag voor de Brugse Gemeenteraad. Op voorstel van het schepencollege zullen zij U misschien voorstellen om het gewestplan uit 1977 voor de zuidelijke KMO-zone - zonevreemd moerasbos - te wijzigen en groen in te kleuren met een Vlaams Gewestelijk RUP (Ruimtelijk Uitvoerings Plan). (technische gegevens uit het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan 2004 van de Stad Brugge - voorontwerp door de groep Planning, dossiernummer 1881- Pagina 34 : 'Ook de ambachtelijke zone Vaartdijkstraat Zuid, 4,6 ha is nog niet ontwikkeld voor bedrijvigheid' ). Uiteraard krijgen zij onze volle steun voor deze belangrijke, genereuze eerste stap en daad van naastenliefde !!!

Uitgaand van de wetenschap dat er om de 36 dagen in Vlaanderen een heel Lappersfortbos ( 18 ha) gekapt wordt en dat ondertussen 36 % van de Brugse bedrijventerreinen door leegstand verkommert, herhalen wij ons verzoek: " laat het Lappersfort helemaal Bos ". Ons pleidooi voor 'het hele' Lappersfortbos is, kort samengevat, gebaseerd op de vaststelling dat er in het Brugse geen dwingende nood bestaat aan industrieterreinen in bebost gebied (gezien ondermeer de relatief grote leegstand op bestaande terreinen), maar wel aan een versterking van het ecologisch substraat. Ook het ecologisch minst interessante deel van het Lappersfortbos (de 3,5 hectaren Noordelijk tegenover Bombardier van BPA Ten Briele) heeft een belangrijke functie in het toekomstig stadsbos in termen van ruimtelijke samenhang, recreatieve meerwaarde en visueel scherm. Vernietiging van dit bufferbos is ons inziens niet te rechtvaardigen. Het Groene Gordel Front zal daarom in zijn HANZE lenteplan (HRS) betere alternatieven voor industrie-inplanting voorstellen.

Zoals U ongetwijfeld reeds vermoedde blijven wij strijden voor het LAPPERSFORT (helemaal) BOS en vragen wij U (en de Ministers-bosbeschermers van Brempt en Anciaux, leden van het beschermcomité van het Lappersfortbos) om bij de Vlaamse Regering te pleiten voor een daad van sensitieve democratie. Geef de vraag van tienduizenden bewuste Vlaamse en Brugse burgers een vooraanstaande plaats in het dossier van de Lappersfort-RUP-wijzigingen. Voeg hun vraag bij die van het Brugse stadbestuur en de gemeenteraad zodat het hele bos één kan blijven.

Beste Vlaamse Regering : laat ons nu toch niet alleen ! Straks opent de Brugse Cinema Lumière het zevende Europees Jeugdfilmfestival met de film Pluk van de Petteflet (*). Je kan het ware Tortelbos waar het verhaal van Pluk echt gebeurde toch niet gaan kappen ? Zulke symbolen kap je toch niet ? Wij sluiten niet uit dat de Fabricom groep samen met ons naar een charmante oplossing zoekt. Maar wij roepen ook jullie op om creatief alle mogelijke middelen uit te putten, gaande van uitruilen van gronden over een groen RUP tot verhuring of onteigening. Of gaan we vandaag een stadsbos feestelijk inhuldigen om enkele dagen later al een zonevreemd deel te kappen?

Een extra-argument waar jullie als Vlamingen extra-gevoelig moeten voor zijn is dat er in Brugge 13 vogelvrijen rondlopen. Niet voor zichzelf speelden ze Robin Hood, maar voor een brede groep burgers en bewegingen uit de Milieu- en Natuurbewegingen. Is dat hun rechtmatige beloning : dertigduizend Euro op hun hoofd voor een ontruiming die voorkomen had kunnen worden ? En waarvoor ze nu 30 jaar lang de deurwaarder kunnen verwachten ?

De dichters van de Lappersfort Poets Society zijn kwaad. Uit woorden smeden zij verbale pijlen en zij roepen zichzelf uit tot de heren van het Bos ( op gedichtendag as. donderdag ). In de stilte van hun hart hopen zij dat U alsnog de vrede herstelt in de Hanzestad die ook al in 1302 ten strijde trok.

Als U wil kan U voor een oplossing zorgen. Doe het alstublieft vóór weer strijdkreten weergalmen door de straten en bossen van Brugge. Nú op een verstandige wijze een symboolbos redden kan jaren verzuring vermijden !!!!!!! Dat is in ons aller belang !

Een genegen Hanze-groet vanwege

de 103 kleine en grote verenigingen verenigd in het Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland

de 400 BV's (Bos-Vlamingen) die lid zijn van het beschermcomité van het Lappersfortbos

de dichters en de dichteressen van de Lappersfort Poets Society

de stedenbouwkundigen van de groep HANZE planning

Luc Vanneste, secretaris Groene Gordel Front en godsdienstleraar

Jozef De Coster, journalist en voorzitter Groene Gordel Front

Jasse Cnudde, directeur Vereniging voor Bos in Vlaanderen

Erik Ver Eecke, voorzitter Groen vzw

Walter van den Broeck, auteur

Andrea Croonenberghs, actrice

Luuk Gruwez, dichter

Didi de Paris, dichter

Anne Provoost, auteur,

Joris Denoo, dichter

Peter Theunynck, dichter

Wally de Doncker, jeugdschrijver

Linda Van Mieghem, jeugdschrijfster

Paul Schrijvers, Bosman en Pleisterplaatser, BIRO, Belgisch Instituut voor Realiteitsonderzoek

Paul Demets, dichter

Bernard de Cock, Dominicaan

Pol Arnauts, ACW-pastor

Noëlla Elpers, jeugdauteur

Peter Holvoet - Hanssen, dichter

Hilde Keteleer, dichteres en vertaalster

Willy Van Doorselaer, schrijver

Geertrui Daem, schrijfster

Peter Bossu voorzitter SP.a-werkgroep Leefmilieu West-Vlaanderen

Luc Duhayon, co-ordinator Vivant West-Vlaanderen en Aclvb-syndicalist binnen Fortis bank

Manu Claeys, essayist

Elie en Rosa Neels - Coppieters, actief in de West-Vlaamse basisgroepen

Willy Spillebeen, schrijver

Ludo Enckels, auteur

(*) Pluk is een jongetje van acht dat op zoek is naar een plekje om te wonen. Met zijn rood kraanwagentje komt hij op een dag aan bij de Petteflet, waar het torenkamertje leegstaat. Dan hoort Pluk dat de Torteltuin, een verwilderde tuin met hoge bomen, vernietigd zal worden. Grote mensen komen er nooit, maar Pluk en zijn vrienden spelen er dikwijls rovertje. Pluk bedenkt een plan om de Torteltuin te redden...

Sometimes a scream is better than a thesis Het LAPPERSFORTMUSEUM online http://ggf.regiobrugge.behttp://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php

Duurzaamheid omdat de toekomstige generaties ons dierbaar zijn... SAMEN ZUURSTOF GEVEN AAN EEN DUURZAAM VLAANDEREN Opdat het hart van de schildpad nooit ophoudt met slaan....