Chartreuse naar de haaien ?

 

Vlaamse Regering beslist niet duurzaam : Chartreuse naar de haaien ?

DE TELOORGANG VAN DE ZUIDELIJKE
CHARTREUSE  GROENE GORDEL
( HQZ naar Raad van State )
De Vlaamse regering heeft als vroege 1 april grap en 'op voorstel van minister Dirk Van Mechelen beslist om
- na advies van de Raad van State - definitief over te gaan tot definitieve vaststelling van het gewestelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan 'Chartreuse' in Brugge.'
De overheid lacht met de democratische proces-
sen en veegt haar voeten aan de principes van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.
 
De advocaten van Groen vzw trekken naar de Raad van State om de beslissing van de Vlaamse regering juridisch aan te vechten. 
 
De mensen van het Groene Gordel Front , de Jeugdbond voor Natuur en Milieu, de Bond Beter Leefmilieu
Vlaanderen en Groen vzw zijn boos en ontgoocheld. Dit is een misser van formaat van een overheid die niet
luistert naar de mensen van het middenveld. Deze voorafname is hoe dan ook ondemocratisch en een kaak-
slag voor de brede milieu- en natuurbeweging.
 
Het is jammer dat men de Brugse groene inrijpoort wil verprutsen met kantoren en torens die veel betere potenties
op een andere locatie zouden bezitten. Een hoofdkwartierenzone in de velden van Loppem is niet kernversterkend
en tevens slecht voor de mobiliteit ( de verkeersknoop zal nog strakker worden op de oververzadigde expressweg
N31en het fijn stof zal blijven neerdwarrelen ) en dat terwijl de economische input op andere locaties broodno-
dig is : de stationsomgevingen van Brugge St. Michiels en St. Pieters; de binnenhaven op St. Jozef en St.
Pieters, de 36,2 % leegstand op bestaande bedrijventerreinen...
 
Luc Vanneste, GGF, 050/390957
Stef Boogaerts, GGF, 0407537992
Erik Grietens, BBL, 0474/406394
Erik Ver Eecke, Groen vzw, 050/311562
 
http://www.ggf.be/hanzestad/hanzestad.htm
http://users.pandora.be/jc/ggf/ 
( tesis  'Ruimtelijke knelpunten langs de Chartreuseweg' ,
GAS Ruimtelijke Planning 1999 - 2000,  RUGent-
KULeuven, gepromoot door prof. E.Kuijcken )
 
Duurzaamheid omdat de toekomstige generaties ons dierbaar zijn...
SAMEN ZUURSTOF GEVEN AAN EEN DUURZAAM VLAANDEREN
Opdat het hart van de schildpad nooit ophoudt met slaan....