'Green Cities' hun 'Plan for the Planet'.


Ook de Verenigde Naties lanceerden op 5 juni, Wereldmilieudag onder de slogan
'Green Cities' hun 'Plan for the Planet'.
Volgens het engagement dat Vlaanderen aanging op de 'Duurzaamheidstop 2002 in
Johannesburg' moet Vlaanderen in 2005 (cf. ook MO*) zijn strategie voor Duurzame
Ontwikkeling in werking laten treden. We zullen niet nalaten Minister-President
Leterme en Leef-Milieu & Bos-Minister Peeters bij te staan als medekrachten.
Ook burgemeester Moenaert kan altijd op ons rekenen !
Ondanks het natuurrapport 2005... pleiten wij voor
de lichtvoetige stad !

CAN DO CITIZENS
Met Matthew Pike willen we niet in de val van de aangeleerde hulpeloosheid trappen. Matthew Pike zegt
in zijn boek "Can Do Citizens" : " Er moeten nieuwe systemen worden uitgedacht en uitgetest die
berusten op de mogelijkheden van de mensen zelf (can do'ers). Alleen zo kunnen de mensen
zichzelf realiseren (can be). Volgens M. Pike is het zeer belangrijk om zo vlug mogelijk can
do'ers op te sporen en hen te motiveren om acties te ondernemen. Zo gebeurt er tenminste
iets en wordt de druk van onderuit opgevoerd. Vanuit deze concrete acties kunnen netwerken
worden uitgebouwd en kan er worden gewerkt aan de verandering van de bestaande systemen."

vriendelijke Hanze-groet,

Luc Vanneste, secretaris GGF, 050/390957
Jozef De Coster, voorzitter GGF, 050/360648

Sometimes a scream is better than a thesis. - Ralph Waldo Emerson
Het LAPPERSFORTMUSEUM online http://ggf.regiobrugge.be

Opdat het hart van de schildpad nooit ophoudt met slaan...
(Pietje de Leugenaar in terug naar Oosterdonk)
www.plukvandepetteflet.com

Graag een Neen-reply indien deze Hanze-communicatie niet hoeft