GGF als paard van Troje en club van Brugge


GROENE GORDEL FRONT

1. Ontstaansgeschiedenis Groene Gordel Front Korte schets

Onze voorgeschiedenis begint begin jaren 70 en kent een hoogtepunt met de bezetting van het Lappersfortbos door 'de tedere anarchisten - Lappersforters'. Dankzij hen werd het een mediadossier. We zijn gesitueerd in een lang verhaal...van NIMNA (not in my nature)

Periode 1 : STERKE EILANDEN

 • Voorgeschiedenis voor Lappersforters : de jaren 70 van Eckhart Kuijken, ondertussen directeur van het Instituut voor Natuurbehoud
 • Mei 2001 : fietseling VAARTDIJK = FIETSDIJK (Fietsersbond & AZO)
 • Augustus 2001 als geboortemoment voor de Lappersforters : start boomhuttenbezetting

Periode 2 : EILANDEN VERENIGEN ZICH IN EN ROND LAPPERSFORT ALS GGF-NETWERK

 • Natuurpunt en JNM en Wabo en Lappersfront en Groen vzw die samen de dag van de aarde in de Chartreuse vieren midden april 2002
 • Het Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland wordt geboren en omringt de krakende bosbezetters in Lappersfort en Chartreuse en houdt niet op met groeien als netwerk voor duurzaamheid en participatie. Wij zorgen voor overleg, dialoog, communicatie en verbinding : netwerking (mei 2002)

Periode 3 : OVERHEIDSPOGING NETWERK UITEEN TE SLAAN MISLUKT : LAPPERSFORTERS ZITTEN NU OVERAL EN HEBBEN LAT-RELATIE MET GGF

 • 14 oktober : de ontruiming van het bezette Lappersfortbos als culturele happening van Brugge 2002
 • Driekoningen 2003 met vertegenwoordigster Fabricom groep in het Visartpark : Ode aan de aristocratie door Noortje Wiesbauer van stRaten-generaal...
 • Groene Gordel Front en Lappersforters in Lappersfortvoettocht naar en bij Fabricom tussen 14 en 16 april 2003 : verkoopsaanbod Minister Dua en Fabricom groep tot eind ‘04
 • De gemeenteraad van mei 2003 participeert in de viering van 1 jaar Groene Gordel Front en krijgt het Lappersfort-manifest aangeboden & 12.000 handtekeningen pro behoud
 • GGF-Gecoro-actie : op 1 juli wordt samen met de Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen en onder begeleiding van de Brugse BOB het Groene Gordel Charter voor duurzaam ruimtegebruik bezorgd aan de lokale actoren
 • Vele bezoeken aan actoren, kabinetten en politieke partijen
 • GGF & Groen vzw en VBV bezoeken Rode Steve Stevaert op 11/10/03 in Kortrijk

Periode 4 : VERWANTSCHAP MET LAPPERSFORTERS BLIJFT STERK; MAAR GGF EN LAPPERSFORTERS (anarchie) GAAN HUN EIGEN WEG

 • Heilige Spoedprocessie trekt door Brugge opdat het Lappersfort Bos blijft
 • De derde stRaten-generaal prijs toegekend aan de Lappersforters en het Groene Gordel Front
 • 5 december 2003 met de tweede Sinterklaasschoenzetting en een aangekondigd onderhoud met het SP.a + CD & V- stadsbestuur en de landelijke CD & V-voorzitter Leterme midden december....
 • 29 januari 2004 : Hanzestad-project wordt geboren... The return of the King ? Ons derde deel van 'The fellowship of the Lappersfort'... Koninklijk is wie Groene Gordels en Zonevreemde Bossen integraal en duurzaam bewaart uit dierbaarheid voor de volgende generaties die zonder Zuidelijke Ontsluiting aan de toekomst willen participeren...?
 • februari en maart 2004 : flyer-actie aan mina- en gemeente- en provincieraad
 • Hoopvol Sprookjes-Paasei voor stadsbestuur gevonden in zonevreemde Lappersfort=bos

(onder bewaking van de lokale en federale BOB)

 • Open 1 mei brief SP.a : maak van je tak en behoud een zonevreemd bos & virtuele opening Lappersfortmuseum on line op http://ggf.regiobrugge.be/ Op bezoek bij ACW stellen we het Hanzestadmanifest voor duurzame democratie voor. Ondertussen krijgt GGF steun van 103 kleine en grote verenigingen die opkomen voor duurzaamheid & dierbaarheid
 • Juni 2004 : wandeling in Lappersfort & Chartreuse met KVNS (Koninklijke Vereniging voor Natuur- en Stedenschoon
 • Juli 2004 : Leterme 1 : start nieuwe Vlaamse Regering (Just do it, Yves)
 • Augustus : symbolische viering 3 jaar bezetting : 72 nieuwe BV’s (Bos-Vlamingen) treden toe tot het beschermcomité van het Lappersfortbos en de Chartreusenatuur. Kabinet Peeters wil dossier Lappersfort klasseren en vergeten
 • September 2004 : bezoek kabinet Peeters met brood, rozen en bomen…GRS-Brugge wil 2 zonevreemde delen Lappersfort kappen (voorontwerp)
 • Oktober week van het bos met eerste publieke optreden Lappersfort Poets Society
 • November : GGF participeert aan de Thuis in de Stad gesprekken en lanceert aan de poorten van het Brugse stadhuis het idee van de rondetafelraad (naar model communicatieraad Turnhout)
 • December : derde Sinterklaasschoenzetting voor bosbehoud en bosuitbreiding samen met de JNM-sambaband/VBV. Burgemeester Moenaert noemt ons marginale groepen…
 • 6 januari 2005 : Driekoningen-akkoord Bos-Minister Peeters behoudt 5/7 Lappersfort

Periode 5 : OVERHEID ZET 1 STAP VOORUIT EN 2 ACHTERUIT EN HOOPT DAT HET PROTEST HIERMEE IS UITGEROOKT : GGF LAAT ZICH NIET IN SLAAP WIEGEN

 • Twee februari : persmoment voor de poorten van Bombardier ‘Brugge 07 transparante en
 • coproductieve stad’ als antwoord op gemeenteraadsbeslissing januari 2005 om een weg aan te leggen door Lappersfort.Op datzelde moment vraagt de Fabricom groep een bouwvergunning aan in hut zonevreemde bufferbos Ten Briele. Negen februari : overleg met de directie van de Fabricom groep ( over bouwvergunning wordt niet gesproken ) en publieke hoorzitting (met BOB) van VBV – Lappersforters – GGF :er komt een fietseling !
 • GGF bezoekt met www.meerstedenbeleid.be Minister Keulen + Paasmaandag 28 maart : start ‘ Corpus Lappersfortus 50’ met Bos-Kapellekensbaan langs Lappersfort : maria/muze/vrouwe bij hut bos : het bedreigde lichaam in beeld. ’s Morgens gidsbeurt in Lappersfort met jong CD & V – Bosdichters Lappersfort Poets Society op Romerodag 25
 • Vlaamse Regering stelt in voorafname voorlopig het GRUP voor HQZ Chartreuse vast
 • HRS (Hanze Ruimtelijk Structuurplan) alternatief gemeentelijk structuurplan voor Brugge wordt op 3 mei voorgesteld op SP.a-secretariaat aan Minister Landuyt
 • Op 16 mei viert het GGF - samen met de Lappersforters, de Vereniging voor Bos in Vlaanderen, Don Fabulist uit Hoppebos, Natuurbehoud Kapellenbos en de Zandvoordse Struikrovers en de Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen – zijn derde verjaardag aan het Lappersfortbos : er is een bomen- en bosriddering door de kinderen van het Kapersnest en een bootoptreden van de Lappersfort Poets Society. We sturen zeven bos-kapelletjes naar alle bedreigde Vlaamse zonevreemde bossen (en vragen een plan B aan minister Peeters) en naar het Hoppebos in Flobecq. GGF stelt een feestbundel voor (on line) met
 • prominente meningen omtrent bos, hoop, democratie en 2006…
 • 21 mei Bossennetwerkdag VBV met oa. boskapelletjesnetwerk

2. Protest om Participatie : Groene Gordel Front - methode voor draagvlakverbreding

Het Groene Gordel Front is een stadsnetwerk voor duurzaamheid en participatie en wil verbindende draden spannen tussen mensen en bewegingen en overheden. Het lijkt steeds belangrijker dat mensen zich verbinden met elkaar om samen na te denken en draagkracht te ontwikkelen om Hanze-Utopia een stukje dichterbij huis te brengen...(Hanze=people-planet-participation-profit in evenwicht!)

We zijn een (symbolisch : klein Hanze-duimpje versus reuzen) netwerk. Alhoewel we met vijfduizend waren de zondag na de ontruiming van het Lappersfortbos en we ons soms verbonden voelen met vele tienduizenden...Ook al zijn we soms met twee, drie, vier of twintig. We blijven gaan voor duurzame alternatieven zodat het Lappersfort en de Chartreuse integraal behouden kunnen worden zonder een Zuidelijke Ontsluiting. Hiervoor zoeken we dialoog en participatie rond duurzame alternatieven. Hoe pakt het Groene Gordel Front dit aan :

 • geboorte : Dag van de Aarde 2002 en sinds mei 2002 een alsmaar organisch groeiend netwerk voor duurzaamheid en participatie. Wat begon als een beschermende cirkel rond enerzijds de Lappersforters & het bezette zonevreemde Lappersfort en anderzijds de bezette open ruimte Chartreusehoeve & de Chartreusefronters groeide uit tot Vlaamse bezorgdheid voor zonevreemde bossen en groene open ruimte gordels. Als uit het paard van Troje blijven er nieuwe zaken uit onze buik geboren worden…
 • heeft een symbolisch draagvlak : van 103 kleine en grote verenigingen; van vele individuele burgers en van het beschermcomité van het Lappersfort en de Chartreuse met meer dan 400 gezagsvolle leden BV’s (Bos-Vlamingen).
 • heeft concrete samenwerkingsverbanden met VBV, BBL, Natuurpunt, KVNS, Greenpeace, WWF, stRaten-generaal,... (partners binnen het GGF-hanzestadnetwerk) en vele anderen
 • is een virtueel netwerk van communicatie met mensen van allerlei slag met wie ook altijd live contact gelegd werd (een octopus met vele armen) : Fabricom groep, Bombardier, stadsbestuur Brugge en provinciebestuur West-Vlaanderen, regio-burgemeesters, Vlaamse kabinetten, lokale middenveld en landelijke actoren, vele duizenden sympatisanten, CD & V -kaderleden, VLD 16, SPa-Spirit, NVA, Vivant, Groen ! (klankbordgroepen)
 • bestaat ook echt in allerlei live bezoeken aan politici, kabinetten, ... en acties bij gemeenteraden en gecoro's,( cf. In de ban van het Bpa ), in communicatie hierover in de media en in SOS -raamaffiches in vele straten. Wij zijn geen virtuele kabouters !!
 • heeft allerlei spin-offs : Lappersfort-natuurpuntgidsen, Lappersfortpolitici, Hanzestadpolitici, Lappersfort Poets Society, werkgroep advocaten, Technische Werkgroep als groep Hanze planning, Hanzestadproject, ...
 • is te volgen op 4 websites : www.ggf.be en www.regiobrugge.be en www.groenvzw.tk en http://users.skynet.be/zandvoordse.struikrovers
 • heeft als motto : No compromise in defense of our earth but sustainable alternatives...
 • haalt zijn energie uit de kracht van de samenwerking en uit de nazinderende tedere strijdbare spiritualiteit van het eens bezette Lappersfortbos (en zijn bezetters zusjes en broertjes van Pippi Langkous, Pluk van de Petteflet www.plukvandepetteflet.com uit de Torteltuin en De Kat) dat met geweld ontruimd werd om te kunnen vernietigen !! ( vindt de blijvende netwerkkracht in zijn draaischijfmogelijkheid van wisselende partners voor dezelfde strijd (net zoals de 3 musketiers die met vier waren: de som is groter dan de delen want 2 + 1 = 4 )
 • heeft een wisselende missie : Bewustmaken rond Duurzame Ontwikkeling / Redden Lappersfort en Chartreuse zonder Zuidelijke Ontsluiting / Realiseren ideeën 'Communicatieraad' in Brugge / Hanzestadproces van duurzame stadsplanning zien groeien / duurzame beweging stimuleren
 • wordt elke maand beter gestructureerd binnen een lerend netwerk met vallen en opstaan : als een rubberbootje; nog geen tanker !
 • strategie : communicatie & respect + zonder angst (met zoveel mogelijk actoren) de dialoog zoeken + stevige vastberadenheid & dossierkennis + verbinding in virtuele klankbordgroepen en live netwerken + veel geluk
 • metode : enten op : grote momenten kalender (Sinterklaas, Lente, Pasen,...) /bestaande raden (bezoek,...)/ bezoeken ( ministers, burgemeester, politieontruiming,..)/fantasie en verbeelding in de hoofdrol / positieve boodschap ( ik zie je graag) / indymedia ( don’t hate the M, be the M )

is samenvattend de strijd voor duurzaam ruimtegebruik (Chartreuse en Lappersfort) en duurzame mobiliteit ( geen Zuidelijke Ontsluiting door Lappersfort en Vaartdijkstraat) en duurzame democratie (inspraak en betrokken participatie en coproductie) in constructieve dialoog rond duurzame alternatieven (het Hanzestadproces : duurzame stadsplanning ) . We dachten dat er alleen bij Harry Potter geheime kamers waren; maar in de wereld van politiek en overheden heerst een hevige strijd "geslotenheid versus openbaarheid van bestuur".

3. Videofragmenten : GGF als club van Brugge : grenzen aan de niet-duurzame stad

 • Ik zie je graag activisten - Dead Poets Society - Lappersforters in Koppen
Nature Boy * Tree free state