Maak van lappersfort geen gierenbos

 

Persbericht Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland 17 juni 2006
GGF blij met groei ooivaarsbos - Duiveketebos
Het Groene Gordel Front is verheugd dat de stadsplannen voor het Duivekeetebos - Ooievaarsbos de goede richting ( * ) uitgaan. We wensen hiervoor dan ook het huidige stadsbestuur te feliciteren met een duurzame pluim.
 
Desalniettemin staan wij voor een 'ontbossingsstop' en hopen we dat het huidige stadsbestuur
alsnog de moed opbrengt om voor het Lappersfortbos een duurzame grondenruil en/of groen
Rup te behartigen. Wij kunnen ons echt niet inbeelden dat men alsnog de bijl zou zetten in
het Lappersfortbos en aldus zou aansturen op een naamsverandering als Gieren-bos of Sterf-
bos ? Om de 36 dagen ergens in Vlaanderen kapt men in lapjes een Lappersfort van 18 ha.
Het zou een slecht signaal zijn aan de wereld als Brugge hier niet de kaart van de voor-
beeld-functie als duurzame Hanzestad zou trekken en alsnog het sluitstuk van de
Zuidelijke Groene Gordel zou verminken.
 
Om het huidige en het volgende stadsbestuur aan te moedigen stellen de bosdichters van de Lappersfort
Poets Society op zondag 1 oktober ( 15U, Old Piper, Lappersfortbos ) hun dichtbundel ' stem van brood,
rozen en bossen, dichter(s) bij hut bos voor aan Hut Fabricom Vredebos. En dit als bijdrage aan de
vredes - week van het bos.
 
Luc Vanneste, secretaris GGF, 050/390957
Stef Boogaerts, voorzitter GGF, 0497/537992
( * ) De Stad heeft een koopovereenkomst bereikt, voor een klein tussenliggend perceel van 0,3 ha in het Duivekeetbos. Daardoor is nu een aaneengesloten blok van 8 ha in handen van de stad om uitgebouwd
en opengesteld te worden als wijkbos nabij de Sint-Pieterskerklaan. Het inrichtingsplan houdt de aanleg
in van enkele paden in de bestaande bospercelen, net als bijkomende bebossing in de open stukken.
Op het programma staan ook de aanleg van een vijver, het herstel van een aantal brede grachten en
het aanbrengen van wat reliëf, zodat deze groenzone ook aantrekkelijk zal worden als groene speel-
zone. De koopsom van 7.925 euro wordt vanuit het Stedenfonds betaald. De afgelopen twee jaar kocht
de stad het 4 ha grote Duivekeetbos in Sint-Pieters, samen met verschillende aanpalende open percelen
van ruim 3,5 ha groot. Het Brugse geboortebos - Ooievaarsbos moet de start vormen, van de aanleg van
een Noordelijke Groene Gordel rond Brugge. De bufferzone tussen de wijk Duivekete en de Blauwe
Toren en het dichtbij gelegen Duiveketebos vormen daar de aanzet toe.
( met dank aan Stadsomroep Brugge )