GEEN BOUWVERGUNNING IN BOS

 

GEMEENTERAAD JANUARI 2006 
GEEN BOUWVERGUNNING VOOR FABRICOM
EEN STADSDICHTER(es) VOOR BRUGGE
 
Waarom een stadsdichter(es) ?
 
Kan Brugge nablijven bij andere steden en alleen bos-dichters hebben ? Neen ! Heeft Brugge nood aan een onafhankelijke stem dicht bij lief en leed van burgers, bestuur en bezoekers ? Ja ! Brugge : plus est en vous !
 
De Bos-dichters zijn alvast kandidaat maar ongetwijfeld staat ook jong Brugs talent te popelen. Ook na Corpus blijft " Brugge in al zijn kalmte een uitdaging voor de hedendaagse wereld "
(Henry Miller)
 
Waarom geen bouwvergunning voor de Fabricom groep ?
 
Kunnen we het maken een deel van het bekendste zonevreemde Vlaamse bos te kappen ???
In Brugge is er ruimte zat aan leegstand en duurzame alternatieven. Waarom niet een plan
Neutelings bis waarbij de potenties van de twee stationsomgevingen ( St. Michiels & St. Pieters )
in kaart worden gebracht door planners, overheden en middenveld. Coproductie voor een duurzame stad. In Oostende en Kortrijk legt men groene gordels en stadsbossen aan. In Brugge kapt men ze...
In Leuven ( ontwerpteam Van Reeth Johan ) en Kortrijk ( architectenbureau Degezelle - Waegemans - Degezelle ) durft men dromen van torens en kantoorcomplexen die het stadsweefsel en de duurzame mobiliteit versterken. Waarom blijven jullie in Brugge altijd achter en willen jullie de bijl zetten in groene gordel van bos en open ruimte ? Het kan anders denken en dromen we. We houden het kleine waakvlammetje van de hoop brandend en herhalen onze dringende oproep ! We zullen dit blijven doen tot jullie luisteren !!!
 
Het Groene Gordel Front vraagt aan de verschillende overheden om alle duurzame mogelijkheden uit te putten zodat geen bomen dienen gekapt te worden in het bufferbos BPA Brugeoise, fase Ten Briele. Dit kan als de politieke wil gevonden wordt om een duurzame ruiloperatie (van beschikbare gronden met potentie) op te zetten tussen de overheden en de Fabricom groep ( dit kan perfect gebeuren binnen het kader van de Vlaamse afbakening of in de context van de komende regionale afbakening stedelijk gebied Brugge ). Zo kan de Fabricom groep toch aan broodnodige economische ontwikkeling doen en kan het door velen gekoesterde Lappersfort heel blijven. Zo krijgen mondige burgers en burgeressen ook geen tweede trap op hun ziel ! Aan de Vlaamse overheid vragen we om het GRUP Chartreuse definitief op te bergen. De democratische weg van de afbakening van het regionaal stedelijk gebied Brugge te respecteren en het Vlacoro-advies niet te negeren. Duw  geen headquarters door onze strot zonder een uitgebreid alternatieven-onderzoek !
Beter één duurzame locatie bij de hand dan tien Chartreuses in de lucht...
 
Het LAPPERSFORTMUSEUM online  http://ggf.regiobrugge.be
                         
Aan die met ons leven
 
Wat zijn dat voor tijden
waarin een boom, een bos, de groene gordel
bijna een misdrijf is...?
vrij verkort naar Bertolt Brecht
 

Bid, knok, hoop, denk, huil, durf, ga voor gezonder ...
 
Voor de beuken met hun boterzachte huid
voor de eiken met hun uitgestorven namen
Voor de wilg, de stinkzwam en de puit
Je moet weten, we gaan ervoor tezamen
 
Voor een land dat lang naar adem snakt
Voor patiënten achter afgesloten ramen
Voor het riet dat buigt, maar nog niet knakt
Je moet weten, we gaan ervoor tezamen
 
refr.: Bid, knok, hoop, denk, huil, durf, ga voor gezonder
Bid, knok, hoop, denk, huil, durf, ga voor gezonder
Bid, knok, hoop, denk, huil, durf, ga voor gezonder
Bid, knok, hoop, denk, huil, durf, ga voor gezonder
 
Voor degenen die de knoop moeten ontwarren
Voor de leiders die geloven dat er hoop is
Voor wie middelen en doel durven verwarren
Je moet weten dat gezondheid niet te koop is
 
Voor de mensen die in bomen willen sterven
Voor de vuisten die vechten voor meer banen
Voor hen die de wereld van ons zullen erven
Je moet weten, we gaan ervoor tezamen.
 
refr.: Bid, knok, hoop, denk, huil, durf, ga voor gezonder
Bid, knok, hoop, denk, huil, durf, ga voor gezonder
Bid, knok, hoop, denk, huil, durf, ga voor gezonder
Bid, knok, hoop, denk, huil, durf, ga voor gezonder
 
Voor degenen met de uitgestoken hand
Voor degenen die de kaalslag gaan beramen
Voor degenen ergens aan de overkant
Je moet weten, we staan ervoor tezamen
 
refr.
 
Niet zonder ons
 
Peter Theunynck, vrij naar Ramses Shaffy, Lappersfort Poets Society
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php