Brugge op weg naar Fair Trade Gemeente

 

Persbericht Hanzestadcoalitie ( * ) 1 juni 2006
 
Zopas rondde de Hanzestadcoalitie zijn acht Hanze-babbels ( januari - mei 2006 ) af met een reeks
geïnteresseerde politici van goede wil uit de meeste politieke partijen. Zij nemen het Hanzestadpro-
gramma 2006 ( tevens online ) mee naar hun politieke lijst. Van de Hanzestadcoalitie krijgen zij
op 22 juni ( feestdag Thomas Mores, patroonheilige politici ) nog enkele concrete Hanze-vragen
waarop wij tegen midden september een concreet antwoord verwachten en het dan ook zullen
verspreiden naar pers en publieke opinie. 
 
We zijn nu reeds blij en houden pluimen klaar voor de kleine doorbraken in de dossiers
van Brugge als Fair Trade gemeente, de hoge vaste Brug te Steenbrugge en het In & Uit
loket in de vernieuwde Brugse stationsomgeving. Overtuigd dat we nog veel meer thuis
kunnen komen in stad en bos ijveren we dapper verder aan onze droom van Hanzetopia,
de duurzame en dierbare stad.
 
Op 4 juni wandelen met met onze GGF-bos-gidsen in het Lappersfort ( 10u30, Vaartdijk-
straat tegenover oude brug Steenbrugge, affiche on line op www.ggf.be bij acties ) en we
hebben voor vaderdag nog een open brief in petto voor toekomstige burger-moeders...
 
Luc Vanneste, medewoordvoerder Hanzestadcoalitie en secretaris GGF, 050/390957
Stef Boogaerts, voorzitter GGF ( Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland ), 0497/537992
 
( * ) De Hanzestadcoalitie voor een duurzame en dierbare stad bestaat op dit moment uit : het Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland (GGF) , Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, Wereldnatuurfonds, Vereniging voor Ecologische Leef- en Teeltwijzen, Werkgroep voor een Rechtvaardige en Verantwoorde Landbouw, Vereniging voor Bos in Vlaanderen, Greenpeace, Vogelbescherming Vlaanderen, Voor Moeder aarde vzw, Pax Christi, mensen uit de basisgroepen, stRatengeneraal, Borgerhou(d)t van Mensen, Lappersfort Poets Society, de Zandvoordse Struik-rovers, Jeugdbond voor Natuur en Milieu, Groen vzw, Wijkwereldwinkel St. Michiels.