Bosbrief Bisschop Brugge (Fabricom - Vredesbos)

 

FABRICOM-VREDESBOS …

beste bisschop van Brugge,

OP EEN DAG DOKEN ZE OP EN ZWERMDEN UIT. We gaven ze te eten van onszelf. Op een dag waren ze verdwenen. Maar ze bleven. 's Nachts worden we bezocht in onze eigen, vreemdkleurige dromen. Peter Verhelst

Dit mooie Brugge 2002 -gedicht gaat misschien over de Lappersforters, de neven en de nichtjes van Pippi Langkous en Pluk van de Petteflet bij de Torteltuin. Wij komen U hun en ons verhaal vertel-len : een gelovig getuigenis als het ware. Maar vooral bezorgen we U een boskapelletje van de be-dreigde Kapellekensbaan langs hut bedreigde Lappersfortbos. Niet dat wij allemaal gelovigen zijn; maar de zorg voor de schepping is toch wat ons verbindt. Het verhaal gaat dat in de barre en koude winter van 2002 de Lappersforters moed vonden bij een leeg Maria-grotje in hut bos. Pluralistisch als we zijn wijden wij hut bos en de bedreigde bomen toe aan Maria/Muze/Vrouwe. Op een mooie Pinkstermaandag hebben we ze daarom als zegening en bewaring geridderd.

De Maria bij hut bos is niet zo radicaal als de Maria uit het Evangelie van Lucas. Waar we bij Lucas lezen in het Magnificat als danklied van Maria : " Iedere tijd opnieuw gaat zijn genade naar allen die eerbiedig met hem leven; genade is zijn kracht, maar alle hoogmoed, al onze eigenwaan ontmaskert Hij. Alle machthebbers stoot Hij van hun tronen, arme en kleine mensen maakt Hij groot, wie honger hebben geeft Hij overvloed en rijken stuurt Hij heen met lege handen " Naar Lucas 1 vers 50 – 53 vertaald door Huub Oosterhuis. Wij willen de machtigen niet van hun troon stoten; alleen vragen wij dat ze de bijlen uit hun handen zouden halen en kiezen voor een plan B waarin het Lappersfort een vredesbos wordt. Een Torteltuinbos dus ! De machtigen zijn reuzen, wij als David en Klein Duimpje willen hun hart veroveren en hen tot mededogen bekeren. Burgers en bestuur als medekrachten. Coproductie ...

Wij vragen aan de Fabricom groep & burgemeester Moenaert & minister Peeters te kiezen voor het offer van plan B : Bos blijft Bos ! Omdat herbebossing de komende 127 jaar best start met bosbehoud en omdat je hut bos van het visioen van vrede, de droom van Hanzetopia niet kapt. Om de 36 dagen kapt Vlaanderen 1 Lappersfort van 18 ha. Ongeveer 36, 2 % van Vlaanderens industrieterreinen bestaan uit braakliggende leegstand. Met deze waanzinnige cijfers moet de overheid toch beseffen dat het keerpunt misschien wel in Brugge ligt in het Lappersfortbos .

Wij zijn bang dat als er gekapt gaat worden in het Lappersfort Brugge een kleine burgeroorlog zal beleven. Als er niet naar Kassandra en de profeten geluisterd wordt. Onze profetie is nochtans dat er duurzame alternatieven zijn; concreet bijvoorbeeld een duurzame grondenruil overheid & Fabricom. Of gewoon hut bos aan Brugge schenken als het Fabricom-vredesbos !

Beste bisschop : bid voor vrede opdat we ooit samen aan de geredde Brugse Kapellekensbaan de Brugse vrede nog mogen meemaken !

WINTER door Linda van Mieghem, Lappersfort Poets Society

Even nog houdt een herfstblad

de illusie van warmte vast.

Dan valt, onherroepelijk,

ook deze laatste snipper zomer.

Voorbij, denk ik,

weer eens voorbij.

Tot ik,

verscholen

in de intimiteit van een bot,

het embryo van de lente ontdek.

Luc Vanneste, secretaris Groene Gordel Front & godsdienstleraar * Antoinette Van Mossevelde, godsdienslerares * Frank Stappaerts, leraar zedenleer * Bernard de Cock, Dominicaan, gemeenschap Mirte * Luc Vankrunkelsven, Norbertijn van Averbode & inhoudelijk medewerker Wervel in Europa en Fetraf in Brazilië * Staf Nimmegeers (SP.a-SPirit), Priester-Senator, Eerste ondervoorzitter Senaat * Luc Versteylen, rustend priester * Jef Ravelingien, Diocesaan priester, actief in de West-Vlaamse Basisgroepen * Gio De Weerd, vredescoördinator Pax Christi, actief voor 32.000 VREDESBOMEN * Marc de Bel, kinderboekenschrijver * Joris Denoo, dichter en lid Lappersfort Poets Society * Linda Van Mieghem, lid Lappersfort Poets Society en jeugdauteur * Peter Holvoet-Hanssen, dichter en schrijver en troubadour * Noëlla Elpers, (jeugd) auteur actief in het Kapersnest * Paul Demets, dichter * Patrick Lateur, schrijver * Willy Spillebeen, auteur, lid Koninklijke academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Gent * Hilde Keteleer, dichteres en vertaalster * Frans Denissen, auteur en vertaler * Herman J. Claeys, letterkundige * Luc De Vos, zanger * Jozef De Coster, freelance journalist * Pascale Vervenne, illustrator actief voor de Gentse Steiner-bomen * Bram van Ballaer, beheerder Fort van Borsbeek * Jasse Cnudde, directeur Vereniging voor Bos in Vlaanderen * Johan Broidioi, Natuurpunt Middenkust (voor Geuzenbos, stadsrandbos Oostende) * Erik Ver Eecke, voorzitter Groen vzw * Martine Lagae, bezorgde Bruggelinge * Inez Louwagie, educatief medewerkster Netwerk Vlaanderen * Pierre Neirinckx, privé-eigenaar-bosbeheerder Walenberg te Dikkelvenne * Suzanne Binnemans, auteur * Manu Claeys, schrijver * Rik De Vreese, beleidsmedewerker Vereniging voor Bos in Vlaanderen * Stéphane Venmans, Zandvoordse Struikrovers * Noortje Wiesbauer, stRaten-generaal * Anne Provoost, auteur * Dalila Douifi, volksvertegenwoordiger SP.a * Johan Denys, gemeenteraadslid Groen! * Mong Rosseel, teatermaker * Herman De Mol, moreel steunend en bezorgd Bruggeling * Johan Vandevelde, jeugdauteur * Paul Schrijvers, lezinglijster – performator * Koen Stassijns, dichter * Ludo Enckels, jeugdauteur * Walter Van den Broeck, schrijver * Stef Boogaerts, journalist voor een andere wereld * Ignace Tousseyn, voorzitter Groen! Beernem en COC-vakbondsafgevaardigde * Gerda Bats, producer Klara * Marieke Verplancke, contactpersoon Pax Christi Brugge * Jurgen Couckuyt, dromer van parkbos west Lokeren * Paul De Vlam, Natuurpunt in Z.Ich. T & Natuurpunt beleid * Peter De Grande, JNM Brugge * Geert Tuerlinckx, actief in de West-Vlaamse Basisgroepen en in buurthuis De Wissel * Kris Peeters, schepen voor Groen! in Herentals , Brugge 13 september 2005 aan de vooravond van de vredesweek en de week van het bos…

" PAS ALS DE SLOTZIN GESPROKEN IS VALT HET DOEK "

( Robin Williams in Jakob the Liar naar roman van Jurek Becker )

Sometimes a scream is better than a thesis. - Ralph Waldo Emerson (1803-1882) Het LAPPERSFORTMUSEUM online http://ggf.regiobrugge.be/