11.11.11 eist recht voor boeren om zichzelf te voeden

 

11.11.11  EIST RECHT VOOR BOEREN OM ZICHZELF TE VOEDEN

Brugge 28 oktober. Heel wat belangstelling voor de startdag van de lokale 11.11.11-campagne in Brugge dit jaar.  In gezelschap van schepen van ontwikkelingssamenwerking Mus, het Brugs Wereldcentrum, de leden van de Derde Wereldraad en de socialistische en christelijke vakbonden werden voorbijgangers aangesproken en uitgenodigd een kop uiensoep te drinken op  de zaterdagmarkt te Brugge. Dit jaar zond ook het Groene Gordel Front een afvaardiging om de coalitie tussen noord-zuid en milieu kracht bij te zetten.

De actie kadert in de campagne ‘2015: de tijd loopt’ waarin derdewereldorganisaties campagne voeren rond de millenniumdoelstellingen. Tegen 2015 hopen de actievoerders dat de zowat 600 miljoen boeren en landarbeiders die wereldwijd structureel honger lijden, zichzelf, hun families en hun landgenoten kunnen voeden. Dat kan enkel wanneer er een beleid komt dat de boeren toelaat op een duurzame manier voor lokale markten te produceren. Het huidige Europese beleid moet daarom grondig bijgestuurd worden. De bekommernis voor een voor de boeren leefbare landbouw en voor de milieuvriendelijke productie van kwalitatieve producten moet primeren. Het huidige beleid gericht op een competitieve landbouwproductie leidt tot een catastrofe voor het milieu en voor vele boeren hier en in het Zuiden. (www.detijdloopt.be)

Ruim 850 miljoen mensen lijden honger, 70% daarvan zijn boeren. Terwijl boeren net voedsel produceren, zitten ze paradoxaal genoeg vaak in een situatie van ondervoeding omdat ze moeilijk toegang krijgen tot vruchtbare gronden, water, krediet en zaden. Tine Missine van 11.11.11 West-Vlaanderen vergeleek de landbouwrelaties tussen Noord en Zuid met een voetbalmatch tussen FR Ruddervoorde en  AC Milaan. Lokale markten in de Derde Wereld worden overspoeld met landbouwproducten uit het rijke Noorden. De landbouwers daar kunnen die concurrentie niet aan omdat ze technische en economische voordelen en voorsprong die onze landbouw kent niet hebben. 11.11.11 schuift daarom duurzame landbouw naar voren als oplossing voor het probleem. Een duurzaam landbouwbeleid oriënteert de landbouw naar lokale en regionale behoeften, en stimuleert milieuvriendelijke productie.

Om die eisen kracht bij te zetten schilden de aanwezigen waaronder Lieve Mus, schepen van ontwikkelingssamenwerking, en Joris Kennis, voorzitter van de Derde Wereldraad symbolisch een ui.

De actie kon op veel sympathie rekenen van voorbijgangers; De dag voordien was er in veel scholen  en openbare diensten waaronder Stad Brugge uiensoep geserveerd. Veel marktgangers wisten dus waarover het ging.

De geschilde uien en uiensoep die overbleef werd aan Poverello geschonken.

De actie zette ook de jaarlijkse campagne van 11.11.11 te Brugge in. In het weekend van 11 november zullen de 400 Brugse vrijwilligers weer een deur-tot-deuractie houden.  

Thomas Ducheyne
11.11.11 Brugge
thomas.ducheyne@skynet.be