Ongeveer 1/3 bossen zonevreemd

 

LEGALISEER DE ZONEVREEMDE BOSSEN

Vlaanderen heeft niet alleen veel te weinig bossen (na Ierland en Nederland is Vlaanderen de meest bosarme regio van West-Europa), vele bestaande bossen worden ook nog eens bedreigd.

Hoe komt dat?? Van de om en bij 146.000 hectare Vlaams bos is immers 40.000 hectare "zonevreemd": die bossen worden juridisch niet beschermd, ze hebben een andere "gewestplanbestemming". Een derde van de bestaande bossen in Vlaanderen is dus zonevreemd. Het Lappersfort is het meest bekende voorbeeld, het is deels industriegrond. Maar er zijn dus nog honderden dossiers à la Lappersfort.

Van die 40.000 hectare ligt ongeveer 10.000 hectare bos in zogenaamde "harde gewestplanbestemmingen": voornamelijk industriegebied en woongebied. Deze 10.000 hectare kunnen met een simpele stedenbouwkundige vergunning worden gekapt. We kunnen dus stellen dat 10.000 hectare bos rechtstreeks wordt bedreigd. En dit is een zaak van ruimtelijke ordening.
 
Toch wel gek dat bossen perfect legaal kunnen worden gekapt. Dit staat toch wel in contrast met de beloftes van het Vlaams Regeerakkoord... In schril contrast ook met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV), het kader voor ruimtelijke ordening in Vlaanderen, dat stelt dat tegen er 2007 tienduizend hectare meer bos moet zijn. Het RSV stelt dat men "alle bestaande bossen moet beschermen en bosuitbreiding realiseren".
 
We hopen dat de Minister van Ruimtelijke Ordening deze problematiek van zonevreemde bossen erkent en dat de Vlaamse Regering zoekt naar een oplossing voor deze bestaande Vlaamse bossen. Te beginnen met het Lappersfort.
Bron : Vereniging voor Bos in Vlaanderen