Resultaten Duurzaamheidsspiegel 2006

 

Resultaten Duurzaamheidsspiegel 2006

Vandaag maakt het Steunpunt Lokale Agenda 21 (SLA 21) de eerste resultaten van de Vlaamse Duurzaamheidsspiegel 2005 – 2006 bekend. 31 gemeenten vulden de spiegel in. Drie gemeenten worden gehuldigd: Bierbeek, Schoten en Hasselt. Uit de oefening is gebleken dat er in veel van de 31 gemeenten wel intenties of losse acties voor een duurzaam beleid zijn maar dat een structurele uitwerking doorgaans achterwege blijft. Dit verklaart de algemene totaalscore van 51 op 100 waarmee de gemeenten een nipte voldoende halen. Een andere belangrijke conclusie is dat adviesraden wel autonoom kunnen werken en ondersteuning krijgen bij initiatieven maar dat ze niet vroeg genoeg en te weinig kunnen doorwegen op het beleid. Een derde belangrijk heikel punt is samenwerking op gemeentelijk niveau. De hokjesmentaliteit is blijkbaar sterk verankerd in Vlaamse beleidsmiddens. Daarom lanceert SLA 21 een oproep aan gemeentebesturen en lokale spelers om werk te maken van een geïntegreerd beleid waarin intenties acties worden en het geheel meer is dan de som van de acties.