Definitieve vaststelling GRS op gemeenteraad 25/O4

 

We vernemen dat het GRS (gemeentelijk ruimtelijk structuurplan) dinsdag terug op de agenda staat.
Alle bezwaarschriften lijken in de prullenmand te zijn beland. De groene gordel rond Brugge wordt
verder opengesteld voor verkwanseling ? Goed dat we dinsdagavond actie voeren ! Benieuwd wie
uit meerderheid en oppositie mondige moedige taal zal spreken ? En of de gemeenteraad voor
een tweede keer het Lappersfort zal nekken ? Heeft de overheid al een B-plan om de bijlen te
stoppen in dit symbool-bos dat nu al mythische vormen aanneemt in verhalen, legendes en
gedichten ? http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php De SP.a in West-Vlaanderen
stelt groene RUPS voor. Politici met een hart en moed, zet die  groene woorden aub. om
in daden en spreek klare taal voor acht oktober !!   Het is belangrijk dat er protest blijft
want in 2000 kon men nog zeggen : ' we hebben het niet geweten '. In 2007 niet. En
het zou jammer zijn dat politici die zeggen van de bossen te houden dan nog altijd
vuile bloederige handen hebben...en Pluk van de Petteflet zijn Torteltuinbos gekapt
ziet. Wij deden ons werk : zie LAPPERSFORTMUSEUM online 
http://ggf.regiobrugge.be en nog een archiefje in bijlage.
 
J'ai protégé beaucoup d'arbres dans ma vie, je dois dire qu' 
actuellement surtout je considère la conservation du boise-
ment et le reboisement comme une des opérations cultu-
relles les plus productives que l'on puisse faire 
( burgemeester X, Pasen 2007 )
 Duurzaamheid omdat de toekomstige generaties ons dierbaar zijn... 
SAMEN ZUURSTOF GEVEN AAN EEN DUURZAAM VLAANDEREN
Opdat het hart van de schildpad nooit ophoudt met slaan.... 
Luc Vanneste, secretaris GGF, 050/390957
Stef Boogaerts, voorzitter GGF, 0497/537992