BRUGGE PLUS EST EN NOUS !!

 

Persbericht Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland 21 februari 2006
 
Vanavond vergadert de gemeenteraad in Brugge. Aanleiding voor het Groene Gordel
Front om aan een beslissing van diezelfde gemeenteraad te herinneren : de gedeelte-
lijke verbreding van de Vaartdijkstraat in het Lappersfort tot een ontsluitende tweevaks-
baan. De beslissing is principieel genomen, de toetsende studie wordt opgemaakt door
WVI, de West-Vlaamse Intercommunale als pennenhouder van de stad Brugge. 13 maan-
den later staan we nog nergens en misprijst men ook nog eens de wakkere burgers...?
 
Vanuit de buurt ( langs beide kanten van hut bos ) bij wie veel vragen leven rond die beslissing groeide een
B-plan. Als burgers en burgeressen overlegden wij met elkaar en maakten er werk van. Dit is op www.ggf.be
on line  In dit plan wordt geen bouwvergunning toegekend aan de Fabricom groep voor hun zonvevreemde
stuk Lappersfort-bufferbos, BPA Ten Briele. Het is niet wenselijk voor de natuur en ook niet voor de buurt
dat er nog meer auto- en vrachtverkeer op een plaats wordt gezet die nu al als een knelpunt wordt ervaren.
Tegelijk werkten we een oplossing uit voor de vrachtwagens voor Bombardier. Omdat mensen mensen
spreken stelden we tevens de vraag vanuit de buurtgroepen om Bombardier te bezoeken. Omdat burgers
en burgeressen thuis willen zijn in hun stad vroegen wij ook een onderhoud aan met het Brugse
stadsbestuur.
 
Helaas...
 
De directie van Bombardier vindt een bezoek niet relevant. Wat zij denken over ons B-plan daar hebben
wij het raden naar. Idem WVI, die mogen ons als pennehouder van de Stad Brugge niet ontvangen voor
een toelichting van ons B-plan. Ook het stadsbestuur wil ons niet ontvangen en de Brugse Ombudsman
' ziet in de standpunten of de kritiek van het GGF geen mogelijkheid om een klachtdossier op te maken
daar hij immers niet bevoegd is voor klachten die met beleidsbeslissingen van de Stad of een andere
overheid te maken hebben.'
 
Burgers en burgeressen als buren zijn nochtans belangrijke stakeholders van bedrijf en stad, niet vergelijkbaar
met groepen die gewoon uit nieuwsgierigheid of algemene interesse een bedrijfsbezoek/babbel met de overheid 
aanvragen. In zoverre wijzigingen in het logistiek beleid van Bombardier gevolgen kunnen hebben voor de buren
hebben deze recht op tijdige, correcte en volledige voorlichting. Zo ook hebben burgers en burgeressen  recht
op de mogelijkheid tot coproductie en meedenken over de beste oplossing voor hun groene long en
bosleefomgeving.
 
Fakkeltocht 4 maart ( start 19u. op de Burg ) red hut bos...
 
Daar manifesteren we ondermeer voor duurzame en dierbare stadsplanning. Een Ronde Tafel Raad zou
één van de mogelijke oplossingen kunnen zijn om het democratisch deficit aan te pakken. Wij wach-
ten echter nog op een eerste woord van betrokkenheid van het stadsbestuur bij dit mogelijke spoor.
Brugge plus est en nous  !!! On line uitgewerkt bij participatie op www.ggf.be
 
Luc Vanneste, secretaris Groene Gordel Front, 050/390957
Stef Boogaerts, voorzitter Groene Gordel Front, 0497/537992
 
Sometimes a scream is better than a thesis. - Ralph Waldo Emerson (1803-1882) 
Het LAPPERSFORTMUSEUM online  http://ggf.regiobrugge.be                       
Duurzaamheid omdat de toekomstige generaties ons dierbaar zijn...
SAMEN ZUURSTOF GEVEN AAN EEN DUURZAAM VLAANDEREN
Opdat het hart van de schildpad nooit ophoudt met slaan....