Boslectuur-tips voor vakantie

 

Vier boslectuur-tips voor in de vakantie
"De baron in de bomen" van Italo Calvino :
een verhaal over een jongen die eind
achttiende eeuw een boom inklimt en er niet meer uitkomt
"De boom N" , een dichtbundel van Brugge 2002 - dichter Peter Verhelst uitgegeven
bij Prometheus. Een lang tuingedicht over  de kennis van de dood die de toegang tot
het paradijs en het eeuwige leven onmogelijk maakt. De tuin is geen idyllische oaze.
De duivelse slang is nooit ver weg, er marcheren "legerschoenen" in de tuin, mensen
zijn  gelaarsd, gehelmd, en bleek als de dood. De tuin is hemel en hel, leven en dood,
hij is een smeltkroes van dreigende beelden... - Bart Vervaeck in De Morgen van 21/10/1994 - 
"Enkel de daad", de tweede roman van Marijke Libert gaat over 'boomactivisten & een ringweg
en de droefenis die blijft hangen tussen de bomen'; met de bezetting van het Lappersfortbos
als duidelijke inspiratiebron !
Pluk van de Petteflet van Annie M.G.Schmidt. Om hut bos van de Torteltuin te redden
gebruikt Pluk Hasselbramen met de H van Hanze. Verbeelding aan de macht en in de hoofdrol...
 
We can bomb the world in pieces but we can't bomb it into peace
(Michael Franti en Spearhead, Cactusfestival in Brugge 2002)