STRIJD MET DE ZEVENKOPPIGE BRUGSE BOSDRAAK

 

Groene Gordel Front & Lappersforters strijden verder, ook met zevenkoppige bosdraken...
 
ACTIEKALENDER

Het Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland is verbijsterd nu de Fabricom groep opnieuw een bouwvergunning heeft aangevraagd in hut Lappersfortbos. En dit al sinds 25 november 2005...Onze strijd voor het integrale behoud van hut Lappersfortbos begint van langs om meer op een gevecht tegen een schijnbaar-onoverwinnelijke draak te lijken. Een draak met vele koppen. Toch moeten wij die draak verslaan of te vriend maken. Al wie informatie heeft of ideeën helpe ons zodat dit mooie stukje Brugse groene erfgoed gevrij-waard blijft van industrialisatie. Aan de leid(st)ers van politieke partijen die zich inspireren op Christelijke of Socialistische principes doen we een oproep tot verantwoorde-lijkheid in de sporen van Daens en Cardijn : niet alleen  mooie groene woorden, maar ook bos-daden !!! Zorg voor de schepping nu !!!
 
- Als er gekapt wordt in het Lappersfort, ben jij dan bereid aan geweldloze laatste axies deel
te nemen ? Zo ja ? Stuur dan je gsm-nummer naar uitgezonderd@lycos.com . Wanneer je
niet in het bezit van een gsm bent geef dan je tel-nummer. Zo weet U het ALARM direct !
- Financiële steun in de vorm van enkele Euro's blijft welkom bij GGF : 001-3811845-15
- Uiteraard bewandelen we ook nog steeds de weg van de dialoog en de stille diplomatie
- Vrij te houden data voor acties : RED HUT BRUGSE VREDESBOS !!!
* dinsdag 31 januari : Om 18u. voor het stadhuis actie nav. de gemeenteraad : geen bouwver-
gunning in Lappersfort ! * zaterdag 4 maart : " fakkeltocht nacht van de duisternis" Om 19
uur start op de Burg een ludieke rouwstoet als positieve treurmars naar hut Lappersfortbos.
* dinsdag 25 april : Om 18u. voor het stadhuis : zetelzetting-actie voor de gemeenteraad
door de Hanzestadcoalitie. ( zie pers 5 dec. ll. op www.ggf.be + ook paper democratie )
* vijfde Sinterklaasschoenzetting voor bos & stad op woensdag zes december 2006
 
Sometimes a scream is better than a thesis. - Ralph Waldo Emerson (1803-1882) 
Het LAPPERSFORTMUSEUM online  http://ggf.regiobrugge.be