GGF solidair met bezetters FORT- III - bos BORSBEEK

 

Solidariteitspersbericht Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland 1 augustus 2006
 
Bedreigd bos LAPPERSFORT SOLIDAIR MET FORT III bos BORSBEEK
 
Aan die met ons leven : wat zijn dat voor tijden waarin een boom,
een bos bijna een misdrijf is...? vrij verkort naar Bertolt Brecht
 
Het Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland stuurt een blijk van solidariteit naar de boom-activisten van Boomspotting en Groen!Front! die te Borsbeek in of onder de bomen zitten. Het
geeft moed wanneer mensen geweldloos voor het algemeen belang en de bossen opkomen.
Omdat de overheid alsnog de verbeelding mist om aan duurzame alternatieven te werken !!!
Ook in Brugge blijft bosbehoud hoog op de politieke agenda van de Hanzestadcoalitie
staan. Ook voor het Lappersfort blijven de dreigingen van kantoren in en een weg
door het bos een reële dreiging. We hopen dat de overheden in Borsbeek en
Brugge alsnog de moed vinden om samen met de bos-actievoerders & de
Milieu- en Natuurbewegingen een duurzaam alternatief te zoeken.
 
" Bomen zijn aardes eindeloze pogingen te spreken tot de luisterende hemel " ( Rabindranath Tagore )
" Met de dood van iedere boom, sterft een stukje van onze toekomst." ( Johan Vandevelde )   
 
Het LAPPERSFORTMUSEUM online  http://ggf.regiobrugge.be                       
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php www.ggf.be
Luc Vanneste, secretaris GGF, 050/390957