Gedichtendag 31/01/08 in teken van dode dichters:

 

Op donderdag 31 januari 2008 om 14u30 is het gedichtendag in het Lappersfort PoŽzie- en Vredesbos. We herdenken onze dode dichters en brengen een speciaal eerbetoon aan de in 1977 in Brugge gestorven Jotie TíHooft.  Plaats: Lappersfort aan ingang Ten Briele. Toegang gratis! Met Marcus Cumberlege, Paul Saccasyn, Martin Burke, Ann Vanneste en Ingrid Weverbergh. (www.gedichtendag.org)

 

Op de foto zie je boomridder Peter Holvoet-Hanssen en boskaper Don Fabulist tijdens de voorbije week van het bos (www.kapersnest.be).

 

Meer info over de bosdichters bij acties & poŽzie op www.ggf.be Zie ook

http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php

 

 

 

KOM NAAR BRUGSE POňZIE & VREDESBOS

Nummer 7,

winter 2008

 

Eenhoorn


Here, zonder naam en zonder gezicht
Zie vanuit den hoge
Op uw droeve eenhoorn neer
Die danig hunkert naar uw licht,

 

Die sierlijk door de wouden dwaalt
Maar bladeren geen voedsel vindt,

die voor de poort der doden draalt,
Allen bladeren op uw wind.

 

Here, zonder handen zonder stem
Snij de lichtlans van zijn voorhoofd
En vang hem in uw stalen klem
Voor de wereld hem de glans ontrooft,

 

Lok hem langs de stapsteen sterven,
Niet als anderen domweg gedoofd
Maar rein, vrij van bederven
Langs de kruisweg waar hij in gelooft.

 

Jotie TíHooft

Tekstvak: Onze sites:

 

Als u verwittigd wilt worden, als ze kappen (sms-bombardement), mail ons danop groenegordelfront@myonline.be je telefoonnummer.

 

Steun de strijd voor het integraal behoud van het Lappersfortbos 001-3811845-15

 

 

AFBAKENING

Zal de overheid een brug te ver gaan? Wordt de groene gordel expansiegebied voor voetbal, shopping en kantoren? Binnenkort weten we of politici nog geloofwaardig zijn in deze opwarmende tijdenÖ


Steun de strijd voor de groene gordel en bezoek 3 bevriende sites 

http://users.pandora.be/a150254/ (raad van state Chartreuse door Groen vzw) en www.wittepion.be (shoppingvoetbalproject) 

www.tgrootgedelf.be (industriŽle ontginning Schipdonkkanaal Damme tot Zomergem)

Stort nieuwjaarsgift voor enkele Lappersfortboompjes GGF in het nieuwe Brugse Kom Op Tegen Kanker Bos op 001-3811845-15 (vermelding behoud en aanplant). Vanaf 250 boompjes kan die stek de Lappersfortnaam dragen. Op 16 maart vanaf 9u30 allen daarheen!

www.brugge.be/planteenboom

STEUN SAMEN MET GGF HET KOTK-BOS

HOE LANG BLIJFT LAPPERSFORT HEEL?

Het Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland is een onderhoud met bosminister Hilde Crevits toegezegd. De dreiging komt echter elke dag dichterbij. Zie ook onze bezwaren online op www.ggf.beAls er toch gekapt wordt, kom dan zo vlug mogelijk naar Steenbrugge. De avond van kapdag 1 houden de vrienden van GroenFront! al een eerste betoging om 20u op het Zand. Zie www.lappersfort.tk††

Opendeurdag in PoŽziebos, dag van aarde als erfgoed

Op zondag 20 april 2008 om 14u30 zullen de muzes van het bos zorgen voor lokale en globale afkoeling en een beter klimaat. www.dagvandeaarde.be  

 

Zomerse gedichtenwandeling in

Lappersfortbos

Op zondag 6 juli 2008 om 14u30 met de wereldklanken van het Cactusfestival op de achtergrond. www.ggf.be

 

Herfstwandeling, week van het bos

Op zondag 5 oktober 2008 om 14u30 met hopelijk een doorbraak voor de zonevreemde bossen ? www.weekvanhetbos.be

(zie volgende H-zines voor de namen van de dichters!)

SEIZOENSWANDELINGEN