Kasteel

Werelderfgoedgedicht voor Brugge

 

Laat ons de muren versterken. We slaan er
een sjerp van baksteen omheen. Baksteen
bakt en braadt als geen. Hosanna
in de oven. Slikt keien van de vijand in.
 
Rond ons kasteel: lachspiegeltenten,
labyrinthen van glashelder verstand en bomen.
Beuk, oefen het voetvolk in standvastigheid.
Plataan, leer ons de kunst der camouflage aan.
 
Strategisch verantwoord struikgewas,
borstplaat en suikerspin. Hier en daar
een brandbaar braambos. Wie plukt
er de garnaal? En wie de grijze generaal?
 
Wie schept de volle vijver goudvis leeg?
Uit zijn schubben snijden we juwelen.
Zijn vinnen smeden we om tot dukaten.
Bij nood uit de pekgaten gieten.
 
Laat ons
het gekletter bij de afwas zetten.
Musketten, mortieren het keldergat in.
We slapen in bedden vol bloedende rozen.
Tegen dood en verderf, gepeperde listen en doornen.

 

Peter Theunynck,

Lappersfort Poets Society

Nummer 22,

Herfst 2010

Als u wilt dat we uw naam van onze verzendlijst verwijderen, klikt u hier.

Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar H-Zine@skynet.be of bel naar de H-foon:

050/39.09.57

 

Tekstvak: Bevriende sites:

· Dagelijks van zonsopgang tot zonsondergang langs Hugo Clauspad

http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/het-hugo-clauspad-voor-poetische-wandelaars 

 

* Zondag 12 december 14u30 ( gedichtenwandeling 'thema afscheid' met Peter Theunynck en Paul Demets ).

(hoofdingang Ten Briele ANB-bord)

Gedichtenwandelingen Lappersfort poëziebos Brugge

Aanplant Lappersfort Zuurstofbos Oostende

Voor de plantdag, zondag 21 november, word je vanaf 14 u verwacht op de kinderboerderij langs de

Stuiversstraat 99. Op de foto de 5 ha die vrij van teelt en gebruik zijn en die we op 21/11/10 kunnen beginnen te bebossen. Hou de laarzen en de spade klaar. We zullen veel handen kunnen gebruiken.

Elk zegge het voort.

 

 

http://www.buitengoed.be/stadsrandbos/lappersfort/ 

www.ggf.be

Voor de door Vlaanderen aangekochte KMO-zone van het Brugse Lappersfortbos is januari 2011 een centrale maand. Er is positief Vlacoro-advies (www.vlacoro.be) adviseert om de aangekochte KMO-zone Lappersfortbos groen in te kleuren '12.a Voor het aangekochte deel van het Lappersfortbos dat bos blijft, pleit Vlacoro er voor om dit in het kader van het voorliggend ontwerp RUP op te nemen en te regelen - deelgebied met de gewijzigde bestemming' Download : 368 Advies RUP regionaal stedelijk gebied Brugge.pdf . Brugse wakkere burgers actief in GGF dienden hieromtrent ook een verzoekschrift in bij de Brugse gemeenteraad (on line op www.ggf.be). Zullen onze Vlaamse bosministers echt groene kleur bekennen in de moeder der zonevreemde bossen? Dit kan bij de definitieve vaststelling van de afbakening van het regionaalstedelijk gebied.

Groene Kleurpotloden