Fragment uit slapen in de armen van een boom (Vlaams Filmpje uit BRUGGE 2002)

 

Hanne - het jongere zusje van Lies - één van de ex-bezetsters van het bedreigde Reuzenbos schrijft een ultieme brief aan de ministers:

 

‘Mijnheer, mevrouw de minister, ik schrijft U omdat ik niet meer weet wat ik kan doen om Reuzenbos te redden. U bent mijn, onze laatste hoop. Zonder twijfel bent u op de hoogte van ons probleem, want het gevecht voor het behoud van het bos is al vaak in het nieuws geweest. Reuzenbos ligt niet zo heel ver van ons huis. Wij, hebben er vaak gespeeld.

Er is heel veel wat ik niet begrijp mijnheer, mevrouw de minister. Hoe kan het nu dat een bos misschien zal verdwijnen als zoveel mensen het willen behouden? En hoe kan het dat Lies, die echt een heel goed mens is naar de gevangenis moet en gestraft zal worden? Omdat ze in dat bos ging wonen om te tonen hoe graag de mensen dat stuk groen willen behouden? Om te tonen hoeveel ze ervan houden, hoe erg ze dat stukje groen nodig hebben? Ik hoop, mijnheer en mevrouw de minister, dat U nu beter begrijpt wat hier eigenlijk gebeurd is. En dat Reuzenbos mag blijven. Heel erg bedankt dat U mijn brief hebt willen lezen. Ik hoop dat U een goede oplossing zult vinden.’ Hanne

 

Hanne mijmert in zichzelf en denkt : ‘Ja wij zijn de vrienden van het bos, van deze wereld vol levende wezens, waarin we zoveel plezier beleefden, zoveel droomden. Als ik niet zo jong was, dan was ik ook de hele tijd in het bos gebleven. Heel veel vraagtekens heb ik bij dit gebeuren in dit grootse levende bos.’

 

Ludo Enckels

Met dank aan Uitgeverij Averbode

Nummer 20,

Lente 2010

Als u wilt dat we uw naam van onze verzendlijst verwijderen, klikt u hier.

Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar H-Zine@skynet.be of bel naar de H-foon:

050/39.09.57

 

Tekstvak: Bevriende sites:

* Dagelijks van zonsopgang tot zonsondergang langs Hugo Clauspad

 

* Zaterdagavond 16 oktober 21u boswandeling www.weekvanhetbos.be nacht van de duisternis/week van het bos met boswachter Koen & bosdichter Staf De Wilde.

* Zondag 12 december 14u30 ( gedichtenwandeling 'thema afscheid' met Peter Theunynck en Paul Demets ).

(hoofdingang Ten Briele ANB-bord)

Gedichtenwandelingen Lappersfort poëziebos

Op onze site www.ggf.be lees je onze reactie. We zijn bedroefd om de 3,2 ha die we verloren, maar ook blij dat we het grootste deel van het Lappersfort als Poëziebos hebben kunnen redden. Bovendien lopen de bezetters van 2002 en de mensen van het contract niet langer het risico voor de ontruimingsonkosten te moeten opdraaien. En wat meer is: met de ingezamelde Lappersfortgelden (via www.saveforest.be) planten we komende herfst in Oostende het Lappersfort Zuurstofbos aan. Meer info volgt later.

In Memoriam: kap en ontruiming

Foto genomen in 1972

Fragment uit Bioboy

 

Op weg naar de open plek in het Klapperbos ging ik even langs bij mijn oude eik. Ik liet mijn vingers over de stam gaan. Overal zag ik nieuw leven in wording. Dit bos leeft, dacht ik. Het wil leven en niets mag dat beletten! Op de open plek zat een dertigtal mensen in een cirkel. In het midden stond een grote lamp. Een man ging in het midden van de kring staan. Het werd meteen stil. ‘Beste vrienden,’ begon hij. ‘We hebben allemaal hetzelfde doel. We willen dit bos van de ondergang redden.’ Hij zweeg even. ‘De massaconsumptie kunnen we niet tegenhouden. We kunnen niet veel doen tegen de globalisering van de wereldhandel. Maar in dit dorp hebben we wel een stem. Als we onze stem luid genoeg laten klinken, kunnen we dit bos redden.’

 

Iedereen begon spontaan te juichen en te klappen. Geen woorden maar daden. Ik was benieuwd. Want al werd gezegd dat we een stem hadden in dit dorp, ik had daar nog weinig van gemerkt. En ik was ook niet meteen onder de indruk van de opkomst. Hoeveel lawaai konden dertig stemmen maken? Een jongen was opgesprongen. ‘We moeten dit bos redden. We moeten!’ Hij gebaarde wild om zich heen. ‘Er staan waardevolle planten en bomen in dit bos, er huizen hier dieren. Mensen komen hier tot rust.’

 

Inge Misschaert

Met dank aan uitgeverij De Eenhoorn

8 jaar GGF: Feestelijke wandeling Lappersfort Poëziebos