Zomerse gedichtenwandeling in

bos der dode dichters met

Claus-hommage. Op zondag 6 juli

2008 om 14u30 organiseren we

een Hugo Claushommage in het

bedreigde Lappersfortbos

(hoofdingang Ten Briele) met

3 bosdichters (Staf De Wilde,

Sabine Luypaert, Karel

Depelsemaeker) en één boszanger (Frank Van Alfene). Als eerbetoon aan Claus – Bruggeling van geboorte - wandelen we het Hugo Clauspad in, met gedichten geschreven bij zijn dood. Tijdens de boswandeling laten we ook de stem van de levende dichters Staf De Wilde, Sabine Luypaert en Karel De Pelsemaeker weerklinken. Bij de poëtische rustplaats van Mark Braet, Melanie Vanbrughe en Jotie T’Hooft brengt Frank Van Alfene twee boszangen rond afscheid & verdriet. Een slotzang zendt ons met liefde naar de huizen, de straten en pleinen van de stad,

met handen vol hoop…

Een portret van de bosdichters van dienst vind je op www.ggf.be.

HUGO CLAUSPAD IN  LAPPERSFORTBOS

Nummer 11,

Zomer 2008

- weep for Adonis, he is dead. Shelley -
 
zijn laatste verschijning:
we zagen de bevende meester,
zochten vergeefs de kop
van een keizer, de jonge god
die baardige goden uit hun holen
rookte met de vlammenwerper
van zijn woord
 
treur om Adonis, hij is dood,
springlevend zoals alleen
de grote dansers zijn: zij
die verdwijnen achter
het kamerscherm van hun
verbeelding en ons laten
raden naar het lichaam
dat hoort bij het silhouet
 
waar was het sonore, de praal
en smaal van zijn idioom:
ooit dorpsidioot in Vlaanderen,
steeds seigneur in de wereld van
dure teven, pissebed en missaal
(de kunst van kathedralen?
de lucht in, zei de geus,
hij aanbad een heidens altaar)
 
potsenmaker, heerser over
schaduwbeeld en openbaring,
meester in vermomming, speler
met pietjesbak en leugen
alsof hij paus en koning
bij hun pietje had
 
treur om Adonis, hij is dood,
hij verrijst bij elke lezing:
geen dop, geen steen houdt
deze geest in de fles en zie
hoe sierlijk hij door je kamer
zweeft, omwikkeld door vloek
en bezwering, schunnigheden,
tederheden, de aanroeping
van aardse goden
 
treur niet om Adonis, hij is
jou zopas verschenen

Staf De Wilde, Lappersfort Poets Society

In Brugge loopt de afbakening REGIONAALSTEDELIJK GEBIED BRUGGE ten einde. Stand van zaken en updates leest u op www.ggf.be

Zoals aangekondigd in ons V-plan blijven wij diplomatieke stappen zetten naar Suez-Fabricom Gti en de machten van rood, oranje en blauw. Stuur de bijlen huiswaarts, red de bomen. De hoofdkwartierenzone in het Chartreusegebied zit nog altijd vast bij de Raad van State.

 

EEN GOEDE AFBAKENING VAN DE BOSSEN       

Nu reeds dagelijks van zonsopgang tot zonsondergang

kunt u in het Lappersfortbos wandelen en gedichten lezen op de poëzieroute langs het Hugo Clauspad. Van zonsopgang tot zonsondergang vrij toegankelijk (tenzij ze kappen) www.regiobrugge.be 

 

Herfstwandeling, week van het bos 2008 

Op zondag 5 oktober 2008 om 14u30 met hopelijk een doorbraak voor de zonevreemde bossen? De boswachters van dienst zijn bosdichteres Hilde Keteleer en GGF-voorzitter Peter Theunynck www.weekvanhetbos.be

 

Gedichtendag 29 januari 2009

Wees die donderdag om 14u30 welkom in het bos der dode dichters, het vogelvrije Sherwood van Brugge www.gedichtendag.org

 

Dag van de aarde 2009

Op zondag 19 april 2009 start de week van de aarde. Die zondag van de aarde is er om 14u30 een gedichtenwandeling als schot voor de boeg van de Vlaamse & Europeese verkiezingen. www.dagvandeaarde.be

SEIZOENSWANDELINGEN

IN MEMORIAM HUGO CLAUS

ACTIES & STEUN

Als u verwittigd wilt worden, als ze kappen in het Lappersfort (sms-bosalarm), mail dan  op lappersfort@gmail.com  uw telefoonnummer. PS. Als er gekapt wordt in Lappersfort : kom zo snel mogelijk actie voeren aan brug Steenbrugge. De avond van de kapdag is er ook een eerste verzameling rond 20u. op ' t Zand met eerste betoging... www.lappersfort.tk  

Steun de strijd voor het integraal behoud van het Lappersfortbos 001-3811845-15.

Tekstvak: Bevriende sites: