De beweging die in Brugge startte met de bezetting en de ontruiming van het Lappersfortbos zit niet stil. Met de verkiezingen komen we op voor een duurzame en dierbare stad. Rond de ‘Dag van de Aarde’ hebben we daarom twee lege zetels gezet voor het stadhuis. En gaven we elk gemeenteraadslid onze 13-knelpunten mee.

Meer Details

 

 

Zetelzetting 25/04/2006

HANZESTAD KIEST VOOR DUURZAME GEMEENTE

Juli—Augustus 2006

DICHTBUNDEL: Stem van Brood en Bossen

Op zondag 1 oktober sluiten we de vredesweek af en openen we ‘De Week van het Bos’ aan het nog steeds bedreigde Lappersfortbos. Op de kanaalboot ‘The Old Piper’ (hoek kanaal Oostende-Brugge-Gent Ten Briele, Vaartdijkstraat) stellen de bosdichters van de Lappersfort Poets Society hun dichtbundel voor. Zij zijn onze stem voor/van het bos. U bent nu reeds uitgenodigd om de dichtbundel te komen afhalen om 15h00 aan een democratische prijs!

 

Als u wilt dat we uw naam van onze verzendlijst verwijderen, klikt u hier.

Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar H-Zine@skynet.be of bel naar de H-foon:

050/39.09.57

 

 

GEZELLE VOORBIJ

(Paul Saccasyn)

 

 

Een dantesk visioen van

gevallen bomen,

De grijns versteend

op Gezelles gelaat,

het brevier ooit dicht geklapt.

 

Half toegeknepen ogen

zagen de gevallen koningen

van het woud:

geveld, ontworteld, ontmand.

Nachtegalen hoorde Hij

nooit meer,

de leeuwerik was reeds lang

verdwenen.

 

Hem rest gemijmer omtrent Zijn Vaders tuin.

De doffer op Zijn koude schouder

ziet zijn blik doffer en doffer.

Natuurlyriek verbleekt

op gelige blaren

hun afkomst vergeten.

Vlaanderen verloor tussen 1994 en 2000 ongeveer 3.365ha (!) bos (dat zijn 3 voetbalvelden per dag). Op dit moment verdwijnt er om de 36 dagen een Lappersfort van 18ha in Vlaanderen. Tijd om te spreken en luid te roepen. Genoeg! Tot hier en niet verder.

De voorbije meimaand en het vaderdagfeest waren een uitgelezen moment om open brieven te schrijven aan politici van goede wil over dierbare dromen en duurzame daden. U kan de 4 voorbije open brieven aan SP.a, VLD, ACW nalezen op onze website.

 

OPEN BRIEVEN

Tekstvak: Onze sites:

CIJFERS

STEUN DE STRIJD VOOR HET OPEN HOUDEN VAN DE CHARTREUSE ZUIDELIJKE GROENE GORDEL!

Groen vzw (lid van de Hanzestadcoalitie en GGF) stapt naar de Raad van State om het RUP voor een hoofdkwartierenzone in de Chartreuse te laten vernietigen. Er zijn duurzame alternatieven en betere locaties. Uw financiële steun is welkom op

000-1749484-89 van Groen vzw, Kon. Astridlaan 154, 8200 Brugge

WANDEL MET ONS MEE IN HET LAPPERSFORTBOS

Elke eerste zondag van de maand om 10h30 aan de wilgendreef (tegenover brug Steenbrugge) is er een GGF-bosgids die U graag vertelt over wel en wee van Vlaanderens meest bekende zonevreemde bos.

Lappersfort Poets Society