Press Releases Juli 2005 - "Alles in het niets, bezwaar tegen een headquarterszone in het Chartreusegebiedé


Alles in het niets,

bezwaar tegen een headquarterszone in het Chartreusegebied

 

Wij, Jeugdbond voor Natuur en Milieu, gaan helemaal niet akkoord met het voorliggend plan om een kantorencomplex tussen Loppem en Brugge neer te planten.

Daartegen zijn gefundeerde argumenten in te brengen, waarbij we ons o.a. inspireren op het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Het meest cruciale natuurverbindingsgebied van Brugge doorbreken vinden wij echt niet kunnen, temeer omdat bestaande industriezones gebrekkig ingevuld/opgevuld worden. Als bovendien een autolocatie verkozen wordt boven een knooppunt voor openbaar vervoer, en de locatie van dit 'project' noch de lokale middenstand, noch de werknemers of de bevolking echt vooruit helpt, vragen wij wat de zin van deze locatie is.

De kaart van Brugge toont ons heel wat groengebieden rond onze mooie stad. De E40, A17 en toegangswegen tot Brugge werken echter sterk versnipperend in het verbinden van de zuidwestelijke bossen (Tillegem, de bossen van Sint Andries en Zedelgem) en de Zuidoostelijke groengebieden met de Wilgenbroeken, de Assebroekse meersen, Ryckevelde en de bossen te Oostkamp. Ook het

park van Loppem wordt door wegen ingesloten. Iedereen die een korte blik op de kaart werpt begrijpt dat het Chartreusegebied essentieel is om het ecologisch netwerk te behouden. De gebiedseigen natuurwaarde mag dan misschien niet van heel groot belang zijn, de verbindingsfunctie is dat zéker wel. Mensen verhuizen, maar dieren doen dat evenzeer, en wegen vormen daarbij een enorme hindernis. Die wegen blijken enkel overbrugbaar als er aan de andere zijde veilige rustplaatsen en voedingsbronnen zijn. Het Chartreusegebied kan deze rol (nu nog) met glans vervullen, bij de invulling van het chartreusegebied met kantoorgebouwen wordt deze functie sterk gehypothekeerd.

Er is geen noodzaak tot het creëren van extra ruimte voor economische activiteiten, wel een beleid dat de bestaande economische ruimte beter weet te organiseren en efficiënter in te vullen. Daar werd in Brugge nog veel te weinig aandacht aan besteed. Dit heeft tot resultaat dat er vele hectaren industrieterrein braak liggen in het havengebied, er heel wat oudere bedrijfspanden leegstaan en veel industrieruimte geheel onefficiënt ingevuld wordt.

Schrijnend om zien zijn zeker de vele hectaren in de stationsomgeving die onaangeroerd blijven. Deze min of meer maagdelijke toplocatie is dé kans om Brugge een economische impuls te geven. Nu worden die ruimtes niet gebruikt of slechts als parkeerterrein, als staanplaats voor een enkel circus en om het nieuwe jaar feestelijk in te luiden. Het behoeft geen grote studie om in te zien dat hier dé groeipool ligt voor Brugge. Mooier kan haast niet, want deze plaats is voor iedereen vlot bereikbaar: Alle bussen stoppen er, het Brugse station is op wandelafstand en de ligging is ideaal voor de Bruggeling die met zijn fiets naar het werk wil. Vanuit Parijs sta je er binnen 3 uur. De auto is ook mogelijk, een randparking of de parking onder het zand bieden soelaas.

Het is dan ook compleet fout een locatie te kiezen die enkel met de auto goed bereikbaar is, als er degelijk alternatief tegenover geplaatst kan worden. De negatieve impact van de auto op de volksgezondheid (rust, luchtwegenaandoeningen, hart- en vaatziekten, …), het milieu (broeikaseffect, fijn stof, lawaai) en de veiligheid lijken ons nog meer in het gelijk te stellen.

Wat we niet begrijpen is welke meerwaarde het Chartreusegebied te bieden heeft. Het is ver van enige bewoning, horeca en andere middenstandszaken gelegen. Een locatie dichter bij de bruisende stad is noodzakelijk om de economie een extra impuls te geven. Een bloemetje voor secretaressedag, een snelle hap of een gastronomisch zakendiner, een frisse pint na een zware vergadering, … stuk voor stuk onvindbaar. In de Chartreuse kun je hooguit een aangename middagwandeling maken maar dan heb je het geruis van de grijze autostrade die met je meewandelt.

Daarnaast onderschrijven we ook de andere argumenten: namelijk het gevaar voor verlies aan archeologisch patrimonium, het behoud van open ruimte als een landschappelijk waardevol goed, de onzin van het stelselmatig verder verdringen van landbouw en het verder aantasten van de groene gordel zelf als landschappelijk uniek element rond een stad.

Het lijkt ons als progressieve vereniging dan ook niet meer dan logisch dat een dergelijke invulling van het Chartreusegebied niet kan.
Het ontstelt ons dat er geen uitgebreid onderzoek gebeurd is naar volwaardige alternatieven.

Moeten oude, voorbijgestreefde, ideeën ondanks nieuwe inzichten en wetenschap, los van enig overleg, blindweg doorgedrukt worden? Of kan het ook anders?

Wij hopen alvast dat er een daadwerkelijk overleg komt en gezocht kan worden naar een oplossing.

Een échte oplossing.

En die ligt niet in het Chartreusegebied.

Wij, jongeren, verdienen beter!

Rocky Zutterman

Michel Van Hammestraat 124

8310 Assebroek

Voorzitter JNM Brugge

 

Peter De Grande

Eninkstraat 23

8210 Loppem

JNM Afgevaardigde GGF

 

JNM

Jeugdbond voor Natuur en Milieu

Afdeling Brugge