AANKOOP CHARTREUSEHOEVE EERSTE STAP

 

Persbericht Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland 24 december 2005
 
Het Groene Gordel Front is blij dat de provincie de nieuwe eigenaar is van het Groot-Magdalenagoed op de grens van Sint-Michiels en Loppem. De provincie betaalt er
300.000 euro voor aan het Brugse OCMW. Verder duimen we voor de integrale
bescherming van de rest van de Groene Gordel ! 
 
De historische Chartreuse-hoeve - alwaar het Groene Gordel Front zijn eerste persconferentie gaf in 2002 en
in 2003 Spirit-Minister Van Grembergen ontving - met een totale oppervlakte van 1,5 hectare wordt een
vakantiecentrum voor personen met meervoudige handicaps. We wensen hen een goede start toe !
 
In 2002 werd het Groot-Magdalenagoed een tijdje bezet door het Chartreusefront. Deze milieuactivisten wilden
de site behouden als deel van de groene gordel rond Brugge. Hierna hun persbericht na de vrijwillige
ontruiming enkele weken voor de gewraakte politie-ontruiming van het Lappersfortbos.
Met de aankoop door het provinciebestuur hoopt het Groene Gordel Front dat een eerste stap gezet is van de in-
tegrale bescherming van de Brugse Zuidelijke Groene Gordel. Het Vlacoro-advies indachtig ( www.vlacoro.be )  
kan nu gezocht worden naar een duurzame locatie voor Brugse Hoofdkwartieren. In die zin ondersteunen we
de vraag van Spirit Brugge tot stopzetting van de lopende procedure RUP Chartreuse - beter bekend als de Headquarterszone - op de grens van Sint-Michiels en Loppem.

Op 25 oktober 2005 bracht de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening (VLACORO) immers een
negatief
Chartreuse-advies uit. De VLACORO baseert zich voor haar advies onder meer op de beperkte motivering van
de gekozen locatie, een onvoldoende studie van mogelijke alternatieven voor de Chartreuse, geen motivering
om de stationsomgeving te negeren, een onvoldoende motivering van de noodzaak en een recent arrest van
de Raad van State.
Tevens hoopt het Groene Gordel Front dat in de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Brugge in 2006
ook eindelijk een echte oplossing gevonden wordt door de beschermendende afbakening van bedreigde groen-
zones zoals Lappersfort en Chartreuse. De hoop blijft bestaan dat een echte duurzame ruimtebalans opge-
maakt wordt en dat Brugge komaf maakt met haar ruimtelijk ad hoc-beleid .... Er is in de Brugse stations-
omgevingen ruimte zat voor kantoor-ontwikkeling. De stationsomgeving kan bijvoorbeeld de Brugse top-
locatie worden voor een duurzaam Vlaams administratief-, zaken- en hoofdkwartierencentrum. Waarom
kan wat de Kortrijkse prestigieuze kantoor-toren wordt aan het station van Kortrijk niet in Brugge ? Ook
mogen we niet vergeten dat gemiddeld 36,2% van de bestaande industrieterreinen leeg staat, braak ligt
of onderbenut is. De aangekondigde studie van de GOM-West-Vlaanderen zal hier hopelijk spoedig
werk van maken. Ook het Hanzestadproject deed hier http://www.ggf.be/GGF/Hanzestad/index.htm
duurzame aanzetten
en vergeten we niet het HRS-voorstel van Groen vzw voor de Brugse Docklands
in de Brugse binnehaven op www.groenvzw.tk
vriendelijke Hanze-groet,
 
Luc Vanneste, 050/390957 ( secretaris GGF )
Stef Boogaerts, 0497/537992 ( voorzitter GGF )
 
Het LAPPERSFORTMUSEUM online 
http://ggf.regiobrugge.be