SOS vogelvrije bossen : oproep aan de overheden & de politiek

 

Bos-oproep aan de samenwerkende overheden & 13 vogelvrijen in Brugge
10 juni Bos-oproep aan de politici van goede wil : geen woorden maar daden voor de zonevreemde bossen !
 
Wij doen - namens het Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland & Groen vzw, beide actief in de Hanzestadcoalitie voor een duurzame en dierbare stad on line via www.ggf.be  - een dringende oproep aan het voltallige Schepencollege van Brugge en de voltallige Vlaamse Regering om eerstdaags een oplossing te zoeken voor de nog steeds bedreigde 3,5 ha zonevreemd Lappersfortbos aan Ten Briele. Uit eerdere gesprekken met de directie van de Fabricom-groep blijkt dat voor dit bedrijf een gelijkwaardig stuk grond op een andere plaats ook tot de mogelijkheden behoort. Compensatiegronden dienen gevonden te worden. Wij zijn ervan overtuigd dat een duurzame grondenruil een oplossing is die mits wat politieke goede wil mogelijk is. Ze is ook mogelijk binnen de door de betrokken gemeentebesturen gewenste 119 ha nieuw bedrijventerrein in het kader van de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Brugge.
 
Wij vinden het zeer belangrijk dat Brugge ook een landelijk signaal geeft tot het behoud van de zonevreemde bossen. Het kappen van bossen is de voornaamste oorzaak van de ontbossing in Vlaanderen (om de 36 dagen in lapjes en stukjes 18 ha. of 1 Lappersfortbos). Aan Ten Briele vormt dit bufferbos één geheel met het Lappersfortbos als parkgebied en stads- en Poëziewandelbos, wat het behoud ervan nog méér waarde geeft. Brugge dient ook hier als pilootstad een rol te spelen.
 
Langs de Vaartdijkstraat dient het stadsbos integraal, zoniet maximaal behouden te blijven. Een nieuwe tweevaksbaan is schadelijk voor het milieu en leidt verkeerstechnisch alleen naar een verschuiving van de verkeersoverlast.
 
Het Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland en Groen vzw hopen dat het nieuwe stadsbestuur van Brugge en de Vlaamse Regering zich niet gebonden voelen aan eerder genomen opties en dat zij resoluut kiezen voor een vernieuwende en milieuvriendelijke aanpak. Het is uiteraard meegenomen dat dit allemaal past als klein schakeltje in een noodzakelijke en vernieuwde klimaatpolitiek.
 
Dertien vogelvrijen in Brugge : hoe lang nog ?
 
Het is echt pijnlijk dat in Brugge nog altijd 13 jonge mensen, Lappersforters, 30 jaar lang vogelvrij zijn omdat ze de moed hadden om in het bezette bos te blijven bij de ontruiming in Brugge 2002. Er is al een Vlaams Filmpje ‘slapen in de armen van een boom‘ ( Ludo Enckels, uitgeverij Averbode ) en een jeugdboek ‘ Bioboy ‘ (Inge Mischaert, uitgeverij Eenhoorn) over hen verschenen. De Brugse Robin Hoods te boek gesteld Wij vragen aan de samenwerkende overheden verantwoordelijk voor de ontruiming om de ontruimingsver-goeding te betalen aan de Fabricom groep, deel van de Suez-holding. Kwijtschelding mag ook altijd. Dat zou pas een unconvenient politiek vredessignaal zijn. Bert, Kris, Geert, Johan, Yves & Dirk waar wachten jullie op? Hang de affiche voor lokale en globale afkoeling op jullie verkiezingsborden. Downloadbaar op www.ggf.be bij persberichten.
 
Lappersfortmuseum on line http://ggf.regiobrugge.be/ 
 
Bombardier

Nu de opgraving werd begraven, de sloop verbouwd,
de bomen gehard zijn uit hun zaagsel. Nu likdoorns,
eelt onze huid strelen, nu het verstoft, bladdert,
nu de verkruimeling het brood vult dat we eten, nu de ontbladering verwaait, het gevulde moeras
vaste voet ketent, kikkers ontslapen,
terwijl het niet regent op onze natte schouders,
begin oktober lentelicht ons herinnert en  de populieren hun hoogtevrees vergeten te vieren,
hun afstamming op de vrachtwagen, zijn
de straten, alle ramen van de stad
op de hoogte. Ze zwijgen hun monden vol, bevragen hun antwoorden. Hun afwezigheid blijft
hier opdagen. Nemen wij dan de trein, ontrollen
wagons naar hun stations. En ontvolken
de aarde. De wereld is beter zonder ons. Paul Demets, Lappersfort Poets Society, week van het bos 2004 

Fabricom 

Staal heeft een plan. Het hamert zijn wil
waar dauw met bosgroen vergadert
en slaat zijn platte hand op tafel, een vlam
in de pan. Staal heeft een gezicht. Niet  te onderscheiden in het ochtendlicht.
Bestond staal in het wild, een jager dan
die, van zichzelf verzadigd, wel wat wil
met lood, maar liever alles voor hem uit ziet vluchten dan zelf te kijken in starre
ogen, het gerafeld vel van een dierlijke dood.
Staal maakt ons koud. Begint ons aan te raken,
gaat over onze tong. Hoe staal dan naar binnen gaat, zoekt naar ons vuur,
ook onze vlammen likt, onze as eet op de duur.
Dat staal zijn wij. Glanzend lonkt het graf.
Maar hier geworteld te zijn, niet van elkaar te onderscheiden, bedrijven wij. Het is
onze natuur: nooit af. Paul Demets, Lappersfort Poets Society, week van het bos 2004http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets Meer info over het bedreigde Brugse dichtersbos...op 050/390957 bij Luc Vanneste, secretaris GGF of op 0486/737220 bij Peter Theunynck, woordvoerder bosdichters en voorzitter Groene Gordel Front. Whatever is begun in anger ends in shame. - Benjamin Franklin (1706-1790) 

Brugge, 24 april 2007, aan de poorten van het stadhuis