VBV : Kappingen Fort III in Borsbeek zijn dagelijkse kost

 

PERSBERICHT VBV (09/08/2006)

 

VBV betreurt ontruiming bos Fort III in Borsbeek

Komende kappingen zijn illegaal

Dagelijks verdwijnt er 1 voetbalveld bos in Vlaanderen

Bosbehoud meer dan ooit nodig!

 

Vanmorgen is de ontruiming van het Fort III in Borsbeek gestart. Een ontruiming die nergens voor nodig is, want er zijn voldoende alternatieven die de veiligheid van het luchtverkeer verhogen en het bos op Fort III sparen.  Alleen weigert de federale en Vlaamse luchtvaartadministratie die te onderzoeken. Bovendien zijn er nog geen vergunningen om met de kappingen te beginnen: tegen de natuurvergunning is beroep aangetekend en de stedenbouwkundige ontbossingsvergunning is nog niet toegekend. 

De hele saga rond Fort III bewijst nog eens dat bossen in Vlaanderen vogelvrij zijn en nog steeds opgeofferd worden “voor het algemeen belang”. VBV schat dat er jaarlijks in Vlaanderen nog steeds 225 ha bos voor de bijl gaat. Of 1 voetbalveld per dag. En dat ondanks de ontbossingsstop. En dat terwijl de bossen zo belangrijk zijn voor de natuur, het milieu en de bevolking. VBV dankt de Boomspotters die dit inzien en hiervoor geweldloos opkomen.

De bomenkap is tragisch omdat er voldoende alternatieven zijn om de veiligheid van het luchtverkeer te garanderen. Zo kan men de bomen aanduiden met lichtbakens, de aanwezigheid van de bomen opnemen in de richtlijnen aan de piloten (de zogenaamde NOTAM’s) en de landingen uitvoeren volgens een Steep Approach. Deze alternatieve oplossingen worden volop toegepast rond Antwerpen en rond London City Airport, de belangrijkste luchthaven die vanuit Antwerpen aangevlogen wordt. Het provinciehuis en andere hoge gebouwen en Antwerpen en tal van kantoorgebouwen in de Londense Docklands staan in de landings- of opstijgroute, en worden daarom voorzien van lichtbakens. Waarom kan dat niet voor de bomen? De Steep Approach-techniek wordt bij iedere landing van VLM Airlines in London City Airport toegepast (tot 38 keer per dag), dus waarom zouden dezelfde vliegtuigen en piloten dat in Antwerpen niet kunnen?

De komende kappingen zijn illegaal: zolang er over het beroep tegen de natuurvergunning geen definitieve uitspraak is en zolang de vergunningsprocedure voor de stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing niet volledig is afgerond, zijn alle kappingen illegaal. Ironisch genoeg is het minister Peeters die een uitspraak moet doen over het beroep tegen de natuurvergunning! Tenslotte gaan de toekomstige kappingen in tegen de Europese Habitatrichtlijn en de passende beoordeling van de werken door het INBO, die stellen dat eerst de compensatie moet gerealiseerd zijn, vooraleer men met de werken kan starten. Het planten van een symbolische boom is niet voldoende om van een compensatiebos te kunnen spreken. Volgens de Habitatrichtlijn en de passende beoordeling kan er pas de volgende zomer met de kappingen gestart worden, nadat het compensatiebos dit najaar wordt aangeplant.

Deze kappingen gaan ook in tegen de beleidsintenties van de Vlaamse Regering om bosuitbreiding te realiseren. Jaarlijks wordt er nog steeds 170 ha bos legaal en naar schatting 50 ha bos illegaal gekapt. Er komt jaarlijks maar netto 79 ha bos bij. Zo duurt het nog 127 jaar om de doelstelling van 10.000 ha bijkomend bos te halen: deze doelstelling zal aan het huidige tempo gerealiseerd zijn tegen 2132 in plaats van tegen 2007!

Meer info:     Vereniging voor Bos in Vlaanderen vzw, www.vbv.be

Rik De Vreese, beleidsmedewerker, 0485/36.00.78