Stop met zagen

 

STOP MET ZAGEN ...
Straks hebben we de vijfde sinterklaasschoenzetting...
" Crazy Horse. We hear what you say.. One earth one mother. One does not sell
the earth. The people walk upon. We are the land. How do we sell our mother.
How do we sell the stars. How do we sell the air ??? Too many people. Stan-
ding their ground. Standing the wrong ground. Crazy Horse. We hear what
you say. We are the seventh generation..." 
 
Zo zingt John Trudell in Bone Days 2004.
 
Wat zullen wij vertwijfeld zingen eind 2006 ? 
 
Op een Vrijdagavond - cactusfestival 2004 - kon je aan het Lappersfort 'Patti Smith' horen
zingen rond middernacht PEOPLE HAVE THE POWER. Ook dit lied blijven wij verder
zingen...
 
" I was dreaming in my dreaming. I awakened to the cry that the people have the
power to redeem the work of fools. Where there were deserts I saw fountains;
and the leopard and the lamb lay together truly bound. I was hoping in my ho-
ping to recall what I had found. As I surrender to my sleeping I commit my dre-
am to you. The power to dream, to rule, to wrestle the world from fools. It' s
decreed the people rule. LISTEN : I believe everything we dream can come
to pass thru our union. We can turn the world around. We can turn the
worlds revolution. We have the power. People have the power..."
(Patti Smith, Dream of Life, 1988)
 
'People have the power'? Dat is een optimistische kreet. 'Some people have the
power' zou realistischer zijn. En nog eens dieper gravend kom je wellicht tot de
conclusie dat ook die 'few people', de eigenlijke machthebbers, slechts de uit-
voerders zijn van programma's waarvan zij de broncode niet kennen. Maar
ondanks alles - de moedeloosheid, de verpletterende schokgolven lokaal en
mondiaal... - toch weer een warme uitnodiging tot bruggen bouwen, al vallen
zoveel stenen in de zee, wij moeten doorgaan, we zijn uiteindelijk allen af-
komstig uit hetzelfde nog geen handvol hompje big bangende stof en het
verband tussen de dingen in de ruimte (al lijkt de Bestuurder aller sterren
onzichtbaar) moet ons blijven aanzetten tot moedig volhouden...
 
"Ons politiek systeem heeft geen echte oplossing gebracht voor de macht-
eloosheid die vooral in de  stedelijke gebieden heerst. We zijn eigenlijk in
een val van aangeleerde hulpeloosheid terechtgekomen. Er moeten nieuwe
systemen worden uitgedacht en uitgetest die berusten op de mogelijkheden
van de mensen zelf die in de buurten wonen (can do'ers). Alleen zo kunnen
ook deze mensen zichzelf realiseren (can be). Volgens M. Pike is het zeer
belangrijk om zo vlug mogelijk can do'ers op te sporen en hen te motiveren
om acties te ondernemen. Zo gebeurt er tenminste iets en wordt de druk van
onderuit opgevoerd. Vanuit deze concrete acties kunnen netwerken worden 
uitgebouwd en kan er worden gewerkt aan de verandering van de bestaande systemen." (Matthew Pike, "Can Do Citizens")
 
Wij, 'CAN DO CITIZENS' blijven - (nog) niet verzuurd ( in deze winter of discontent )
dankzij de dierbaarheidsfilosofie van stRaten-generaal www.stratengeneraal.be
 
the fellowship ot the Lappersfort, de opvolgers van Frodo, Sam, Merijn en Pepijn
de verwanten van Aragorn, Gimli, Legolas, Elrond, Faramir, Theoden, Eowyn en Arwen
'Treebeard & Tom Bombadil' namens de Enten, de vrienden van de bomen
(met dank aan J.R.R. Tolkien)
 
 
PS. Mia heeft het licht gezien ze zegt : niemand gaat verloren ! ze vraagt : kun jij nog
dromen ? (Luc De Vos, Vlaanderens hoop in bange dagen)