Boomkappertjesjaar : een getuigenis ravage Tillegembos

 

 
GGF steunt de bewonersgroep Tillegembos en vraagt dat er een beheerplan komt met publieke consultatie aan de
bevolking en een informatiewandeling aan gekoppeld. In alle geval vragen we eerstdaags een onderhoud aan met de verantwoordelijken binnen de provincie. We pleiten er in ieder geval voor dat dergelijke kapwerken op voorhand
aangekondigd worden. Overheden mogen hun taak van educatie niet verwaarlozen. Bij kapwerken is de
buurt betrokken partij zowel naar informatie als emotie.
 
Uiteraard dient er zo weinig mogelijk en geval per geval beoordelend ( boom per boom ) gekapt te worden. En minstens na buurt-overleg en samenspraak. En spoedige herplant want anders zijn er bressen en zwarte gaten in het bos. Waar de wind vrij spel heeft.