Hier on line petitie op 11/11 : Wapenstilstand voor de bossen

 

Hoe zielig die zonevreemde Vlaamse bossen, om de 36 dagen wordt 18 ha
groot legaal gekapt. Samen met de illegale kap komen we aan 250 ha op
jaarbasis. WE VRAGEN EEN WAPENSTILSTAND VOOR DE ZONE-
VREEMDE BOSSEN EN GEEN BIJLEN IN HUT LAPPERSFORTBOS 
 
VBV heeft zijn jaarlijkse bosmemorandum overhandigd aan minister Peeters.
Zie http://www.vbv.be/bosmemorandum2006.pdf voor de tekst ervan.
Ook hebben ze de resultaten van de bossenrondvraag verwerkt
naar aanleiding van de lokale verkiezingen. Alle info hierover