GGF bereidt nieuwe klacht onbehoorlijk bestuur voor

 

Brugge 26 juni 2007
 
Geachte heren, geachte dames van Brugge en van WVI,
beste Mercedes,
 
Gisteren weer eens de moeite getroost om van het kastje van de infodienst naar de muur van het WVI te fietsen. Uiterst sympatieke mensen ontvangen je met de boodschap dat er niets is. Via de mobilteitsdienst was er toch vage info ( niet openbaar wegens te delicaat ) en iets tussenin een infomoment/hoorzitting in september ? Geheime kamers ...
 
Ondertussen zwijgen de schepenen van Brugge in alle talen, maar toch blijven wij aandringen op een onderhoud met de bevoegde schepen van Ruimtelijke Ordening. Als het gemeente-huis van Jabbeke openstaat voor de burgers en burgeressen en hun C-plan waarom dan niet dat van Brugge ? We zouden toch thuis in de stad komen ? Stop de betutteling lazen we in Knack...
 
Tot slot kan ik meedelen dat wij een beslissing hebben genomen rond de nieuwe klacht voor onbehoorlijk bestuur ten aanzien van stadsbestuur & WVI. Wij spelen niet met uw voeten : er komt begin september een constructieve en symbolisch sterke klacht bij de ombudsman. Alles wat U nu nog doet aan constructieve dialioog kan alleen maar in uw voordeel geduid worden. De poëziezomer van Watou is zeker aanbevolen als hulp.
 
Tot slot welkom op onze poëzieprotestwandeling die in het teken staat van de komende dreiging. Op zondag 1 juli om 14u30 verzamelen wij aan de hoofdingang Ten Briele van het Lappersfortbos. Onze bosdichters Paul Saccasyn en Marcus Cumberlege zullen dreiging - pijn, verlies, afscheid - hoop en verzet centraal stellen in hun dialoog met de bosmuzes van het Lappersfort.
 
vriendelijke groet,
 
Luc Vanneste en Peter Theunynck, 050/390957
 
PS. als er nog wat geld van de belastingen is : aarzel niet : een bewonersbrief aan de betrokkenen en een persbericht zijn echt niet duur.