Lappersfort WEG

 

LAPPERSFORT WEG
 
( geheime studie WVI Vaartdijkstraat op agenda gemeenteraad dinsdag )

GGF VRAAGT INZAGE EN INSPRAAK IN GEHEIME STUDIE VAARTDIJKSTRAAT
ZIJN DE DUURZAME ALTERNATIEVEN MEE IN BESCHOUWING GENOMEN ?
 

GGF en de bosbeweging is in gesprek gegaan met de directie van Bombardier en de buren aan de beide kanten van het Lappersfortbos. Dit resulteerde in een B-plan on line op www.ggf.be ( persberichten begin maart 2006 ) waarbij zowel het Lappersfortdomein, de vrachtwagens van Bombardier en de bewoners gerespecteerd werden. Helaas een overleg over dit B-plan met WVI, de West-Vlaamse Intercommunale - die de plannen moest uittekenen - werd verboden door het Brugse Stadsbestuur. Hetzelfde  stadsbestuur dat GGF ook niet wou ontvangen. Waarom weigert men een gesprek over de door de buurt gedragen duurzame alternatieven ? Waarom een storende tweevaksbaan door een rustig stilte-, natuur- en bosgebied ? Waar blijft de openbaarheid van bestuur en de transparantie van de overheid ? Waarom pakt men de echte knelpunten niet dringender aan ? Deze dure studie komt nu ter sprake op de volgende gemeenteraad, in alle geval de financiëring er van. Onze boommeldings-actie komt geen dag te vroeg...

 Als er straks een nieuw industrieterrein komt, waar nu hut Lappersfortbos
is, suggereer ik volgende straatnamen: Lappersfortbosweg, Merelweg,
Lijsterweg, Eekhoornweg, Konijnenweg, Dennenweg, Sparrenweg,
Mosweg, Beukenweg, Kastanjeweg, Varensweg, Boomhuttenweg,
GeloofinMoenaertweg, Groenweg, Hoopweg, Stilteweg, Bosgeur-
weg, Herinneringenweg. Kortom: Allesweg.
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php 
 

Peter Theunynck