Brugs klimaatplan wil 5 ha Lappersfort vernielen

 

Persbericht Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland & Groen vzw 1 april 2007
 
BRUGS KLIMAATPLAN WIL 5 HA LAPPERSFORT VERNIELEN
IS DIT EEN GRAP OF OM TE HUILEN ?
UNCONVENIENT HYPOCRISIE !
 
Zopas vernemen we dat in het kader van de opwarming van de aarde het Brugse stadsbestuur ook haar steentje wil bijdragen. De biodiversiteit vinden ze niet onbelangrijk en daarom gaan ze 20 ha open ruimte Chartreuse groene gordel vol zetten met hoofdkwartieren. Tevens willen ze in de strijd tegen de opwarming van de aarde 5 ha Lappersfortbos vernielen. 3,5 ha wordt gekapt voor kantoren en loodsen voor de Fabricom groep en 1,5 ha verdwijnt onder beton en asfalt voor een tweevaksbaan. Het verkeer dient gespreid te worden zodat het minder druk wordt en meer mensen overal de auto kunnen nemen. U gelooft het niet maar toch is het waar : binnenkort zullen WVi & stadsbestuur hierover communiceren. Ook wij zullen dan argumenten tegen deze vernieling geven.
 
Milieu, natuur en bosbeweging voelt zich ongemakkelijk in Brugge die Scone,
maar blijft hopen op en geloven in politici van goede wil...
 
Wij zijn van mening dat dit Brugse klimaatplan in tegenspraak is met de gekoesterde hoop voor het integrale behoud van het Lappersfortbos. Dit heeft  te maken  met vier elementen, met name:
 
a. De Lappersfort-ligging nabij de groene kanaalvinger Oostende - Brugge - Gent als lint door het vlakke landschap in unieke combinatie van waardevolle biotopen.
b. De sociale functie van een een educatief stads- en poëziebos resulteert in een significante meerwaarde. Bos doet leven en ademen en brengt tot rust. De stilte plek vlakbij de binnenstad is een te koesteren ecologische stadszone in de drukte van het stadsleven.
c. Het aspect van directe democratie en inspraak van de burger waarbij een goede 5000 burgers zich zichtbaar en actief uitspraken in Brugge 2002 over het integraal behoud van het bos
moet als substantiële meerwaarde beschouwd worden.
d. Los van aantallen burgers & burgeressen is er het breed maatschappelijk draagvlak van een Hanzestadnetwerk on line op www.ggf.be van meer dan 100 kleine en grote organisaties & een gezagvol beschermcomité met tevens Lappersfortpolitici en Lappersfortdichters. De hoop en de verwachting bij deze mensen schenkt ook een meerwaarde aan dit te beschermen gebied. Begraaft men na 5 jaar strijd in Brugge de hoop met de liefde en het geloof (dat burgerschap er iets toe doet) ???
 
Ter conclusie stellen wij : "Kunnen wij deze beweging voor duurzaamheid & dierbaarheid teleurstellen ? Dit zou het cynisme bij geëngageerde burgers enkel versterken. En wat zeker moeilijk te aanvaarden is, is dat een open en eerlijke volksbeweging gecounterd zou worden door enkele onzichtbare tenoren in achterkamertjes. Daarom ook is onze hoop terecht dat tussen Pasen en 10 juni 2007 moedige politici van goede wil samen een hoopvol einde zouden schrijven aan het Lappersfort-verhaal. A never ending story die Vlaanderen en Brugge nu al bijna 5 jaar in de ban van het BPA houdt ...
 
Partijvoorzitter Vande Lanotte & Minister-President Leterme uitgedaagd
 
In alle geval is er op 22 april - dag van de aarde - open deur dag in het Lappersfort Poëziebos. Poltici van goede wil zijn welkom ! Johan Vande Lanotte en Yves Leterme : aarzel niet langer en geef de warme samenleving kansen in Brugge. All we are saying is give peace a chance ?
 
Straks om 14u30 spotten wij nog even de bedreigde zonevreemde vogels voor de kat...
 
Peter Theunynck, woordvoerder Lappersfort Poets Society & voorzitter Groene Gordel Front, 0486/737220 * Luc Vanneste, medewoordvoerder Hanzestadcoalitie en secretaris GGF, 050/390957 * Erik Ver Eecke, voorzitter Groen vzw, 050/311562
 
Het LAPPERSFORTMUSEUM online
Duurzaamheid omdat de toekomstige generaties ons dierbaar zijn...
SAMEN ZUURSTOF GEVEN AAN EEN DUURZAAM VLAANDEREN
Opdat het hart van de schildpad nooit ophoudt met slaan....