Het tijdperk van de witte pion breekt aan

 

lang leve de groene gordels
 
De groene gordel heeft al een sterke traditie via de sites www.ggf.be en www.greenbeltmovement.org
maar nu komt er een broertje bij via www.wittepion.be ( een groep mensen uit Loppem die helemaal
niets te maken heeft met de Lappersforters ).
 
EEN VOETBALSTADION - SHOPPINGCENTRUM 
IN DE GROENE GORDEL
 
Hoe het begon ?
 
* De eerste geruchten waren er al begin 2005, maar de echte lekken kwamen
lente 2006 via VLD'er Chevalier die zei dat er geen interesse was voor hoofdkwartieren
in de groene gordel maar dat er een nieuwe kans kwam voor een nieuw voetbalstadion voor
Club Brugge. Er volgde ook een groot artikel in de sportbijlage van het Brugs
Handelsblad met sporteconomie prof Dejonghe die het Chartreusegebied een on top off
locatie vond...
 
* Net voor de gemeenteraadsverkiezingen werd het Groene Gordel Front gealarmeerd
door bewoners van Loppem en toen begon bij ons de onrust. Toen eind
oktober de geruchtenmolen alsmaar luider werd bij de bakker en de slager en op de
school van de kinderen,...begon de paniek pas echt. Gelukkig lekte die vrijdag
alles uit via een hoofdartikel in het Brugs Handelsblad van 27 oktober 2006.
Het Groene Gordel Front reageerde onmiddellijk met een lezersbrief en
met twee persberichten waarbij we een rode kaart gaven
aan Club Brugge voor voetbal in de groene gordel.
 
Iedereen zwijgt...?
 
* We waren 25 november. Wij hadden gesproken. Maar dat had weinig zin als de mensen
van Loppem zwegen. Even was er wanhoop maar toen barstte de bom onder de groene gordel
open in het gezicht van de mensen van Loppem en enkele dapperen maakten plannen.
Op 28 november 2006 werd de witte pion geboren in de sporthalle ' de strooien Hane' van
Loppem. De burgemeester van Zedelgem werd er verwelkomd door het Groene Gordel Front.
En sindsdien schaken de moedige Loppemnaren mee via www.wittepion.be in de schaakwed-
strijd van de ruimtelijke ordening en de stadsplanning. Voor leefbaarheid en duurzaamheid.
U leest er alles over op hun site. Elders op www.ggf.be (onderaan) staat een sterk document
van het Davidsfonds Loppem over het waarom van hun steun
 
* Ondertussen schreef stadsdichter Paul Saccasyn http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php
reeds twee gedichten over voetbalclub Loppem en de Loppemse witte paarden. U leest ze op
www.ggf.be bij acties en poëzie.
 
Geheime kamers !!
 
* Eind 2006 deden politici en Club Brugge alsof er niets aan de hand was. Wait till one eleven
was het motto. Maar burgemeester Moenaert die deed alsof zijn neus bloedde kreeg een
repliek van club-voorzitter D' Hooghe in het Brugs Handelsblad. En het Groene Gordel
Front schreef opnieuw een lezersbrief. Toppolitici van Brugge en Omme-
land hebben het feest van de lokale democratie gebruikt om te zwijgen. Geen debat tot de
stemmen binnen zijn. De geheime kamers bleven gesloten tot eind oktober
en dan lekte stukje bij beetje alles uit. Eerst een voetbalstadion. Daarna
kwam er een schoppingcentrum bij en tot slot waren het plannen
om de zuidelijke gordel dicht te bouwen. Leve de democratie 
voor de kapitaalgroepen ???
 
Sleutelrol OCMW Brugge
 
* Begin 2007 kreeg de witte pion alsmaar meer steun van sympathiserende verenigingen
en je ziet elke week de logo' s aangroeien op hun site www.wittepion.be . Bij de installatie
van de Brugse gemeenteraad op 2 januari zakten twee witte pionnen af naar het stadhuis
van Brugge om ocmw en stad te wijzen op hun sleutelrol. Op 11 januari
2007 waren we dan eindelijk one eleven en was er op het stadhuis van Brugge een
persconferentie van Club Brugge en buiten een storm. Het Groene Gordel Front was
niet welkom binnen en dus voerden we met drie musketiers en een spandoek 'duurzaam
ruimtegebruik' actie buiten voor het stadhuis. We waren goed op tijd zodat we de club-
voorzitter konden verwelkomen. En we bleven om hem uit te wuiven. De flyer die we uit-
deelden leest U bovenaan bij Hanzestadcoalitie. Het principe van reclaiming werd toe-
gepast en we pakten een beetje media-aandacht af van Club Loppem.
 
Het tijdperk van de Witte Pion breekt aan
 
*  Ondertussen heeft de witte pion ten gronde gereageerd met een sterk
document. U kan het op hun site www.wittepion.be nalezen bij persberichten.
Burgemeester Moenaert kreeg terecht een pluim voor zijn duidelijke standpunt
om Club Brugge in Brugge te houden in het pas gerenoveerde Jan Breydel-
stadion. Hiermee werd de witte pion volwassen en kan het Groene Gordel Front zich
weer toeleggen op de strijd voor het integraal behoud van het Lappersfortbos en een
betere participatie en communciatie tussen bevolking & overheid. Burgerschap
weet U wel...Transparante betrokkenheid en co-productie. In Brugge is er nog
geen bestuursakkoord en dus hebben we alle redenen om suggesties te blijven
doen aan de heren en de dames met de mooie woorden.
 
Mooie dromen en woorden zijn OK zolang ze maar omgezet worden in daden.
Waar wachten rood en oranje op om in Brugge het Lappersfortbos als ecologische
stadszone C uit te roepen en er het paviljoen van Toyo Ito neer te poten
in het open luchtmuseum voor vergankelijke eco-kunst ?
 
Brugge, plus est en nous...Het LAPPERSFORTMUSEUM online  http://ggf.regiobrugge.be  
 
NO CHARTREUSE TO WASTE
 
* En hoe moet het nu verder met de hoofdkwartieren in de Chartreuse ??? Die zitten
nog zeker een jaar vast bij de Raad van State ( Groen vzw ). En dan komt er
een democratisch RUP zoals het hoort. Wat ons betreft liefst een groen
RUP en misschien lukt dit wel met de ministers Anciaux en Van Brempt
en schepen Lambrecht in het beschermcomité van het Lappersfort en de
Chartreuse. Zie lijst op www.ggf.be Tegen die tijd hopen we dat de
witte pion kinderen heeft en dat ze een paar jonge planners afvaardigen
naar onze groep Hanze planning ( technische werkgroep Hanzestadproject )
om met fantasie en verbeelding duurzame alternatieven uit te tekenen voor
de aanslagen op de groene gordel die zullen blijven tot de groene gordel
als landschap beschermd en geklasseerd is. Unesco waar wacht je op
in de erfgoedstad ?? Planners die werken voor de overheid komen ons
vertellen dat ze duurzaam leerden plannen op de unief en het ook
kunnen, maar dat ze niet mogen van de sturende overheden.
Na vijf jaar groene gordel strijd heeft de overheid veel goed
te maken...
 
Luc Vanneste, secretaris Groene Gordel Front en medevoordvoerder Hanzestadcoalitie voor
een duurzame en dierbare stad, reeds 1 maand unconvenient winter 2007, 21 januari
                     
Sometimes a scream is better than a thesis. - Ralph Waldo Emerson (1803-1882)