Gentlemen's agreement Fabricom groep

 

GENTLEMEN' S AGREEMENT FABRICOM GROEP
 ( politieke werkgroep zonevreemde bossen ) BOSOPROEP AAN DE LEDEN VAN GOEDE WIL
( à la recherche du bois perdu )
 
LS, op 1.10 riepen wij een aantal prominenten op tot verdraagzaamheid voor de zonevreemde bossen
en bomen. Aangezien nu in Brugge een nieuw bestuursakkoord geschreven wordt kunnen jullie mis-
schien SAMEN ( * ) een oproep doen om op een vreedzame manier uit het DRAMA  van het Lappersfort-
bos in Brugge te komen. Wij willen geen gezichtsverlies voor onze burgemeester Moenaert en willen
ook geen gezichtsverlies voor het Lappersfortbos. Een win-win situatie dient zich aan. In bijlage en
hieronder hoe wij het op 1.10 formuleerden. Doe iets, want straks is het te laat ! Doe het samen want
duurzaamheid en de bescherming van de bossen is een uitdaging voor alle politici en mensen en be-
wegingen van goede wil ! De duurzame grondenruil lijkt ons de eerlijkste en is ook mogelijk verzekeren
technici ons. U kent ze veel beter dan ons. Ze werken op de administraties en de planningsgroepen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vandaag roepen we minister Peeters, Minister-President Yves Leterme, OCMW-voorzitter Vandevoorde, burge-meester Moenaert en de 2 Vlaamse ministers Bert Anciaux en Kathleen Van Brempt (beide laatsten leden van
het beschermcomité van het Lappersfortbos) op om alle mogelijke pistes te bestuderen om het integrale Lap-persfortbos als stadsbos te vrijwaren ( aankoopoptie industrieel gedeelte, BPA-wijziging, nieuw groen RUP,
duurzame grondenruil, Fabricom-bos-stichting met schenking voor 1 symbolische euro, ...). Op 01/10, dag
van de verdraagzaamheid, roepen wij op tot respect & verdraagzaamheid ten opzichte van de bedreigde bossen. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
vriendelijke bos-groet van de vele tienduizenden die hun bos-hoop in uw samenwerking hebben gesteld
 
Luc Vanneste, secretaris GGF, 050/390957
Peter Theunynck, woordvoerder Lappersfort Poets Society
14.10.06, vier jaar later na de ontruiming van het Lappersfortbos
 
Sometimes a scream is better than a thesis. - Ralph Waldo Emerson (1803-1882) 
Het LAPPERSFORTMUSEUM online  http://ggf.regiobrugge.be                       
Graag een neen-reply als we de boom N kunnen
 
( * ) Als lid van het VBV-bossennetwerk heeft het Groene Gordel Front www.ggf.be con-
tacten met politici van goede wil uit de meeste politieke partijen die = Vlaanderen rijk is